Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Διεθνης Διαιτησια -Δελτιο Τυπου 28-9-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκτακτη ανακοίνωση γιά το θέμα της προσφυγής των Ελληνων Καταθετών-Ομολογιούχων ενώπιον του Διεθνούς Διαιτησίας στο ICSID

Σας ενημερώνουμε ότι στις 28/09/2016 συνεστήθη το Τριμελές Διαιτητικό Οργανο που θα αποφασίσει για το μείζονος σημασίας θέμα που αφορά την προσφυγή 954 φυσικών και νομικών προσώπων (ελληνικής κατά συντριπτική πλειονότητα προελεύσεως) κατά της Κυπριακής Κυβέρνησης για την απαλλοτρίωση της περιουσίας τους μετά από την –κατά διακριτική και άνιση μεταχείριση- απόφαση που έλαβε τον Μάρτιο του 2013.

(Σχετική ενημέρωση από το site του ICSID):
https://icsid.worldbank.org/…/…/cases/Pages/casedetail.aspx…

Πρόεδρος του Διαιτητικού Οργάνου ανέλαβε ο Donald M. Mcrae, κατόπιν διορισμού του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ICSID, ενώ Μέλη-Διαιτητές θα είναι ο Francisco ΟRREGO VICUNA (για την πλευρά των Αιτητών) και ο Marcelo G. KOHEN (για την πλευρά των Καθ’ών).

Παρά την τετράμηνη (ανυπαίτια για τους Αιτητές) προσπάθεια κωλυσιεργείας, που καθιστούσε αδύνατη την αμοιβαία συμφωνία για επιλογή Προέδρου, τελικά επελέγη, όπως προβλέπεται και από την Διμερή Συμφωνία (Bilateral Investment Treaty) Πρόεδρος με διορισμό του από τον Πρόεδρο του ΔΣ του International Center for the Settlement of Investment Disputes.

Μετά από τις πρόσφατες δημοσιοποιήσεις αποφάσεων άλλων Δικαστηρίων διεθνώς (ΕΔΑΔ κλπ), ισχυροποιείται η –αναμφισβήτητη για εμάς- επιλογή της υπαγωγής της υποθέσεως κατά του Κυπριακού Κράτους υπό την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ αρμοδιότητα του Διεθνούς Διαιτητικού Οργάνου που εδρεύει στην Washington. Θα ακολουθήσει επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα για την εξέλιξη εφ εξής της υποθέσεως και των σχετικών διαδικαστικών ενεργειών. Πάντως η καθυστέρηση αυτή δεν θα οδηγήσει σε παρέλκυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεως, η οποία αναμένεται περί τις αρχές του 2018.

Για όποιες σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να επισκέπτεσθε τα blogs των γραφείων μας, στην σχετική ενότητα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ICSID», που θα δημιουργηθεί ξεχωριστά (www.kyroslawoffices.gr/blog, www.apozimiosi.gr/blog και στο facebook στις ομώνυμες ενότητες).

Γιάννης Κυριακόπουλος

Διαχειριστής Εταίρος KYROS LAW OFFICES
Εκπρόσωπος στην Ελλάδα της GRANT & EISENHOFER


Case Details
ICSID.WORLDBANK.ORG

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.