Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Υποθεσεις ΜΑΕΚ- Αποσπασμα απο δικηγορικο Γραφειο Μαρκουλακου

Λίγα λόγια για την πορεία της υπόθεσης ΜΑΕΚ

Το 2013 η εταιρία μας ανέλαβε την εκπροσώπηση εκατοντάδων κατόχων σύνθετων επενδυτικών προϊόντων ΜΑΕΚ που εκδόθηκαν από την Τράπεζα Κύπρου και προωθήθηκαν αδιακρίτως στο πελατολόγιό της σε όλη την Ελλάδα μέσω των καταστημάτων της.

Επρόκειτο για μία υπόθεση σύνθετη νομικά, με μεγάλο όγκο εξαπατηθέντων πελατών από όλη την Ελλάδα, με δυσκολίες στη συλλογή αποδείξεων και δυσνόητους χρηματοοικονομικούς όρους. Καταφέραμε, ωστόσο, με προσήλωση στο έργο μας και σεβόμενοι την εντολή που είχαμε λάβει να αποδείξουμε ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων της χώρας μας το μέγεθος της απάτης που συντελέστηκε σε βάρος των εντολέων μας.

Ομαδοποιώντας τις όμοιες αγωγές των εντολέων μας καταφέραμε να μειωθούν τα δικαστικά έξοδα, να αναλάβουμε εργολαβικά τις υποθέσεις που οι ίδιοι δεν είχαν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν κατά τη διάρκεια του δικαστικού αγώνα που εκκινούσε αλλά και να επιταχυνθεί η απονομή δικαιοσύνης.

Σήμερα, 7 χρόνια μετά τα Δικαστήρια της χώρας μας κρίνουν τελεσιδίκως ότι η συμπεριφορά της Τράπεζας είναι παράνομη και είναι αυτή που προκάλεσε την ζημία των εναγόντων δεδομένου ότι η επένδυση επιχειρήθηκε χωρίς να παρασχεθεί στους ενάγοντες η αναγκαία ενημέρωση, ώστε να κατανοήσουν την μορφή και το περιεχόμενο της επένδυσης και να αποφασίσουν εάν θα προβούν σε αυτήν. Επιπλέον, κρίνουν ότι τα προϊόντα που προωθήθηκαν με παραπλανητικό τρόπο στους ενάγοντες ήταν ένα προϊόν που σχεδιάσθηκε με τους ειδικότερους αυτούς όρους, ώστε να αποτελέσει το εξασφαλισμένο μέσο, ένα «μαξιλάρι» που θα απορροφούσε ζημιές της εκδότριας τράπεζας οι οποίες είχαν ήδη πραγματοποιηθεί αλλά δεν είχαν αποτυπωθεί με λογιστικούς όρους στις οικονομικές της καταστάσεις, δηλαδή ήδη κατά την έκδοσή τους είχαν ενεργοποιηθεί οι όροι ακύρωσης των τόκων λόγω της παρατηρηθείσης κεφαλαιακής της ανεπάρκειας.

Διαβάστε Περισσότερα

Θέλουν μετοχές οι κουρεμένοι της Τρ. Κύπρου

Παραχώρηση μετοχών στους κουρεμένους πρώην μετόχους της Τράπεζας Κύπρου με αντίστοιχο αριθμό, πριν από τον μηδενισμό τους τον Μάρτιο του 2013, αξιώνει ο σύνδεσμος παλαιών μετόχων της BOCH.

Τα μέλη του συνδέσμου στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής τους συνέλευσης, δεν έκρυψαν τη μεγάλη απογοήτευση τους από το γεγονός ότι έξι χρόνια μετά τις δραματικές αποφάσεις του Eurogroup, σε σχέση με τα κουρέματα των καταθέσεων, των μετοχών και των αξιογράφων, ελάχιστα έκαναν η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία για αποκατάσταση της αδικίας που θεωρούν ότι έγινε σε βάρος τους.

Διαβάστε Περισσότερα

Απαξιώνουν το ακριβότερο ακίνητο της Τράπεζας Κύπρου και το πιο ιστορικό ξενοδοχείο

Ελπίζω ότι κανείς δεν θα δείξει προκατάληψη ή περίεργες προθέσεις για την ίδια μοίρα που φαίνεται να έχει το πιο γνωστό και ακριβότερο ακίνητο που κατέχει  η Τράπεζα Κύπρου την υπεραγορά Ορφανίδης στον Στρόβολο, με το ξενοδοχείο «Βερεγγάρια», αφού και τα δύο παραμένουν στα αζήτητα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές μας πληροφορίες τρεις ήταν οι μέχρι τώρα ενδιαφερόμενοι για την υπεραγορά «Ορφανίδη» όσοι ήταν και οι υποψήφιοι επενδυτές του ιστορικού ξενοδοχείου «Βερεγγάρια» αλλά κανείς δεν έχει δείξει επενδυτικό ενδιαφέρον για κανένα από τα δύο. Όπως μας ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή απο την Τράπεζα Κύπρου η μεγαλύτερη ανησυχία όπως φαίνεται των υποψήφιων επενδυτών είναι: τα όσα πρέπει να γίνουν στο θέμα που αφορά  τη φορολογική και πολεοδομική νομοθεσία”.

Παρά το γεγονός ότι η πρώην υπεραγορά έχει τρείς ορόφους, συνολική έκταση 59.437 τ.μ. και 1.126 χώρους στάθμευσης και βρίσκεται στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, στα όρια του Δήμου Στροβόλου, σε κεντρικό σημείο δηλαδή της πρωτεύουσας εντούτοις κανείς δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ουσιαστικά.

Η τιμή πώλησης σύμφωνα με την ιστοσελίδα Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακινήτων (REMU), φτάνει τα 34 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η τιμή του «Βερεγγάρια έχει αγγίξει πλέον το 1.600.000 ευρώ.

Διαβάστε Περισσότερα

Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας Κατάχρηση εμπιστοσύνης εντόπισε Δικαστήριο για Τρ. Κύπρου σε απόφαση αξιόγραφων

Στην προκειμένη περίπτωση, αναφέρεται, κατά τον ουσιώδη χρόνο από την μια υφίστατο ένας ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με μεγάλο κύκλο εργασιών, με παρουσία σε αρκετές χώρες με πολλά καταστήματα και χιλιάδες εργοδοτούμενους. Από την άλλη, προστίθεται, ο ενάγοντας, χειριστής βάρδιας στα διυλιστήρια Λάρνακας, άνεργος κατά την απόκτηση των αξιογράφων και η ενάγουσα, οικοκυρά.

«Μεταξύ των πιο πάνω προσώπων υφίστατο σχέση εμπιστοσύνης», σημειώνεται. Ήταν, προστίθεται, «η μόνη τράπεζα με την οποία συνεργάζονταν για πέραν των τριάντα ετών και διατηρούσαν τις καταθέσεις τους σε αυτήν».

Η Τράπεζα Κύπρου «με δική της πρωτοβουλία» προώθησε τόσο τα ΜΑΚ του 2009 όσο και τα ΜΑΕΚ του 2011 στους ενάγοντες. Είχε, αναφέρεται στην απόφαση του Δικαστηρίου «ίδιον όφελος αφού με τα κεφάλαια που θα αντλούνταν από τις πιο πάνω εκδόσεις θα ενίσχυαν την κεφαλαιουχική της επάρκεια και συγκεκριμένα θα ενισχύονταν τα πρωτοβάθμια κεφάλαια της».

Διαβάστε Περισσότερα

Ο ΠΑΣΕΧΑ ζητά νομοθετική ρύθμιση τιμωρίας εκδοτών που παρέχουν ψευδείς πληροφορίες στα μέλη τους

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επενδυτών Χρηματοοικονομικών Αξιών (ΠΑΣΕΧΑ) καλεί την Κυβέρνηση όπως, σε συνεννόηση και με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, προβεί σε απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση τιμωρίας εκδοτών και/ή αξιωματούχων που αποδεδειγμένα παρέχουν ψευδείς πληροφορίες στα μέλη τους για την εικόνα της εταιρείας, η οποία αντανακλά και στις αξίες των μετοχών.

Σε σημερινή ανακοίνωση σε σχέση με τη πρόσφατη απόφαση δικαστηρίου στην υπόθεση Τράπεζας Κύπρου και άλλων, ο ΠΑΣΕΧΑ εκφράζει την ανησυχία του με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου καθώς, όπως αναφέρει, παραπλανητικές πληροφορίες που παρέχονται στους μετόχους, στο πλαίσιο Γενικής Συνέλευσης τραπεζικού ιδρύματος από ανώτατα στελέχη της τράπεζας, και που αφορούν την οικονομική κατάσταση της Τράπεζας  άρα και την αξία των μετοχών της και τις προοπτικές δεν συνιστούσαν χειραγώγηση της αγοράς εν τη έννοια του νόμου που ίσχυε τότε.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (Ν. 4446/2016)

  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
(Ν. 4446/2016)

Στο Φύλλο της 22ας Δεκεμβρίου 2016 της Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 240/22-12-2016) δημοσιεύθηκε ο ν. 4446/2016, με τον οποίο επέρχονται τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα, αλλά και σειρά μεταβολών που αφορά την καθημερινή άσκηση της δικηγορίας. Προς διευκόλυνση των μελών επισημαίνουμε τις παρακάτω σημαντικές αλλαγές:
-           Κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές:

            Το πάγιο αίτημα των Δικηγορικών Συλλόγων μετά την τροποποίηση που είχε γίνει με τον ν. 3994/2011, έγινε δεκτό και πλέον δεν απαιτείται καταβολή δικαστικού ενσήμου τόσο για τις αναγνωριστικές αγωγές, όσο και για τις καταψηφιστικές που τρέπονται σε αναγνωριστικές.

            Ειδικά για τις καταψηφιστικές αγωγές στις εργατικές διαφορές το δικαστικό ένσημο μειώνεται στο 4 %ο (από 8%ο), όπου απαιτείται, ήτοι για τις αγωγικές αξιώσεις που υπερβαίνουν την καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ
 

Σχέδια για κουρεμένους και συνεργατιστές

Σχέδια για μερική αποζημίωση των κουρεμένων πιστωτών των τραπεζών Κύπρου και Λαϊκής αλλά και πίστωσης παλαιών μελών του Συνεργατισμού επεξεργάζεται το υπουργείο οικονομικών, σύμφωνα με τον Χάρη Γεωργιάδη.

Τα σχέδια, τα οποία θα τύχουν διεξοδικής νομοτεχνικής μελέτης από τη νομική υπηρεσία, θα συνδυαστούν σε συνάρτηση με το στόχο του κράτους να περιορίσει σταδιακά την παρουσία του στο μετοχικό κεφάλαιο του Συνεργατισμού.

Διαβάστε Περισσότερα

Τρ. Κύπρου: Διευκρινίσεις προς κατόχους συνήθων μετοχών και εκδομένων χρεωστικών τίτλων 31-7-2013

Σε διευκρινίσεις προς τους κατόχους των συνήθων μετοχών και τους κατόχους χρεών και απαιτήσεων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας προχώρησε η Τράπεζα Κύπρου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ειδοποίηση προς τους κατά την 29 Μαρτίου 2013 κατόχους των συνήθων μετοχών της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα» και/ή «Εταιρία») αναφορικά με το περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ Διάταγμα του 2013 («το Διάταγμα») και το περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Διάταγμα του 2013 («το Τροποποιητικό Διάταγμα») που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπό την ιδιότητα της ως Αρχή Εξυγίανσης στις 29 Μαρτίου 2013 και 30 Ιουλίου 2013 αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, ο όρος Συνήθεις Μετοχές σημαίνει τις συνήθεις μετοχές της Εταιρίας που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) με κωδικό BOCY/ΤΡΚΥ και κωδικό BOC/ΚΥΠΡ, αντίστοιχα (ISIN: CY0000100111).

Με την παρούσα γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:
• Σύμφωνα με το Διάταγμα όλα τα δικαιώματα μετοχών σε σχέση με τις Συνήθεις Μετοχές αναστάληκαν από την έναρξη ισχύος του σχετικού Διατάγματος και μέχρι την ημερομηνία επαναμετατροπής των μετοχών Τάξης Δ.
• Σύμφωνα με το Τροποποιητικό Διάταγμα αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

1. Η μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των συνήθων μετοχών από €1,00 η κάθε μια σε συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια.

2. Το συνολικό ποσό της μείωσης της ονομαστικής αξίας των συνήθων μετοχών θα χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή των συσσωρευμένων ζημιών της Τράπεζας.

3. Μετά τη μετατροπή των μετοχών Τάξης Α’, Τάξης Β’, Τάξης Γ’ και Τάξης Δ’ σε συνήθεις μετοχές ως περιγράφεται σχετικά στο Τροποποιητικό Διάταγμα, κάθε 100 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη που θα είναι εγγεγραμμένες υπό τον ίδιο μέτοχο ενοποιούνται και μετατρέπονται σε μία (1) συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας ένα €1,00 εκάστη. Οποιεσδήποτε συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη δεν ενοποιηθούν (ήτοι αριθμός μετοχών μικρότερος του εκατόν (100) που δυνατό να υπολείπονται αναφορικά με κάθε μέτοχο) θα ακυρωθούν και το συνολικό ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θα ακυρωθούν θα χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών της Τράπεζας.

4. Όλες οι συνήθεις μετοχές που θα προκύψουν από τις πιο πάνω εταιρικές πράξεις θα αποτελούν τη μία και μοναδική τάξη μετοχών της Τράπεζας και η κάθε μία από αυτές θα φέρει τα ίδια δικαιώματα ψήφου και δικαιώματα σε μερίσματα με τις υπόλοιπες συνήθεις μετοχές.

Σύμφωνα με το άρθρο 6(4) του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013, η εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης με βάση το Διάταγμα και το Τροποποιητικό Διάταγμα, δεν ενεργοποιεί οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα ή διάταξη νόμου που θα ενεργοποιείτο σε περίπτωση εκκαθάρισης ή αφερεγγυότητας ή άλλου γεγονότος που δύναται να χαρακτηρίζεται ως πιστωτικό γεγονός ή ισοδύναμο αφερεγγυότητας.

Προς τους κατά την 29 Μαρτίου 2013 κατόχους χρεών και απαιτήσεων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας σε σχέση με τις πρόνοιες του περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ Διάταγμα του 2013 (το «Διάταγμα») και το περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Διάταγμα του 2013 (το «Τροποποιητικό Διάταγμα») που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπό την ιδιότητα της ως Αρχή Εξυγίανσης στις 29 Μαρτίου 2013 και 30 Ιουλίου 2013 αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα με βάση την παράγραφο 5(2)(δ) ως έχει τροποποιηθεί με το Τροποποιητικό Διάταγμα, τα χρέη και απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Κύπρου περιλαμβάνουν χρέη και απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης μέχρι και δευτεροβάθμιου κεφαλαίου, περιλαμβανομένου του πρωτοβάθμιου κεφαλαίου και ως εκ τούτου περιλαμβάνει τους ακόλουθους τίτλους:

• τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018 («Μετατρέψιμα Χρεόγραφα») της Τράπεζας Κύπρου που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») και στο Χρηματιστήριο Αθηνών («ΧΑ») με κωδικούς BCCB/ΤΡΚΜΧ και BOCB1/ΚΥΠΡΟ1 αντίστοιχα (ISIN: CY0140740115),
• τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2007 («Αξιόγραφα») της Τράπεζας που είναι εισηγμένα στο ΧΑΚ με κωδικό BCSC/ΤΡΚΑΓ (ISIN: CY0140670114),
• τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου («Μετατρέψιμα Αξιόγραφα») της Τράπεζας που είναι εισηγμένα στο ΧΑΚ με κωδικό BCCCΒ/ΤKMAK και στο ΧΑ με κωδικό BCOB2/ΚΥΠΡΟ2 (ISIN: CY0141000212),
• τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΜΑΕΚ») της Τράπεζας εκδομένα σε Ευρώ που είναι εισηγμένα στο ΧΑΚ και στο ΧΑ με κωδικό BCOCO/ΤΚΜΑΕ και κωδικό BOCB3/ΚΥΠΡΟ3, αντίστοιχα (ISIN: CY0141890117),
• τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΜΑΕΚ») της Τράπεζας εκδομένα σε Δολάρια Αμερικής που είναι εισηγμένα στο ΧΑΚ και στο ΧΑ με κωδικό BCCOD/ΤΚΜΕΔ και με κωδικό BOCB4/ΚΥΠΡΟ4, αντίστοιχα (ISIN: CY0141900114),

Με την παρούσα γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

• Σύμφωνα με το Διάταγμα,
- τα χρέη και απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης σύμφωνα με τον όρο 5.2.(δ) του Διατάγματος έχουν μετατραπεί σε μετοχές τάξης Δ με τιμή μετατροπής €1,00 ονομαστικής αξίας μετοχών για κάθε €1,00 του κεφαλαίου αυτών των χρεών.
- τα χρέη και απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα και συγκεκριμένα τα ΜΑΕΚ εκδομένα σε Δολάρια Αμερικής έχουν μετατραπεί σε μετοχές Τάξης Δ με τιμή μετατροπής €1,00 ονομαστικής αξίας μετοχών για κάθε ισόποσο του €1,00 του κεφαλαίου των χρεών που μετατρέπονται σε μετοχές υπολογιζόμενο με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία €:$ 1:1,2861 που αναγράφεται στο δελτίο ισοτιμιών αναφοράς που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 26 Μαρτίου 2013. Σε περίπτωση που συνεπεία της μετατροπής προκύπτουν κλασματικά δικαιώματα επί μετοχών, ο κάτοχος χρεών σε Δολάρια Αμερικής λαμβάνει τον ακέραιο αριθμό μετοχών παραλειπομένου του
σχετικού κλάσματος.

• Σύμφωνα με το Τροποποιητικό Διάταγμα αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

1. Η μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών Τάξης Δ από €1,00 η κάθε μια σε μετοχές τάξης Δ ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια.
2. Το συνολικό ποσό της μείωσης της ονομαστικής αξίας των εκδομένων μετοχών Τάξης Δ θα χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή των συσσωρευμένων ζημιών της Τράπεζας.
3. Κάθε μία (1) Μετοχή Τάξης Δ’ ονομαστικής αξίας €0,01 μετατρέπεται σε μία Συνήθη Μετοχή ονομαστικής αξίας €0,01.
4. Μετά τη μετατροπή των Μετοχών Τάξης Α’, των Μετοχών Τάξης Β’, Μετοχών Τάξης Γ’ και Μετοχών Τάξης Δ’ σε Συνήθεις Μετοχές ως περιγράφεται σχετικά στο Τροποποιητικό Διάταγμα, κάθε 100 Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη που θα είναι εγγεγραμμένες υπό τον ίδιο μέτοχο ενοποιούνται και μετατρέπονται σε μία (1) Συνήθη Μετοχή ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη.

Οποιεσδήποτε Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη δεν ενοποιηθούν (ήτοι αριθμός μετοχών μικρότερος του εκατόν (100) που δυνατό να υπολείπονται αναφορικά με κάθε μέτοχο) θα ακυρωθούν και το συνολικό ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θα ακυρωθούν θα χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών που έχουν πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα Κύπρου.

5. Όλες οι συνήθεις μετοχές που θα προκύψουν από τις πιο πάνω εταιρικές πράξεις θα αποτελούν την μία και μοναδική τάξη μετοχών της Τράπεζας και η κάθε μία από αυτές θα φέρει τα ίδια δικαιώματα ψήφου και δικαιώματα σε μερίσματα με τις υπόλοιπες συνήθεις μετοχές.

Σύμφωνα με το άρθρο 6(4) του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013, η εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης με βάση το Διάταγμα και το Τροποποιητικό Διάταγμα, δεν ενεργοποιεί οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα ή διάταξη νόμου που θα ενεργοποιείτο σε περίπτωση εκκαθάρισης ή αφερεγγυότητας ή άλλου γεγονότος που δύναται να χαρακτηρίζεται ως πιστωτικό γεγονός ή ισοδύναμο αφερεγγυότητας.

Νομική αρωγή σε κατόχους αξιογράφων

Νομική αρωγή σε κατόχους αξιογράφων
  
ΚΥΠΕ
Κυριάκος Κυριακίδης

Την ετοιμασία τροποποιητικού νομοσχεδίου, με βάση το οποίο θα τροποποιείται ο Νόμος για τη νομική αρωγή ούτως ώστε οι κάτοχοι αξιογράφων, των οποίων η οικονομική κατάσταση δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν νομική αρωγή, να μπορούν να την εξασφαλίσουν μέχρι του ποσού των 2.000 ευρώ για κάθε υπόθεση, ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης Ιωνάς Νικολάου, μετά το πέρας της συνάντησης που είχε με εκπροσώπους του Συνδέσμου Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων.

Διαβάστε Περισσότερα

Να ακυρωθούν οι αλλαγές για τα ΜΑΕΚ

Αγαπητοι συνομολογιουχοι, συναγωνιστες , διαβαστε το ιστορικο αρθρο της Νανσιας Παλαλα στο Sigmalive  της 11-8-2012 , για να φρεσκαρουμε την μνημη μας σε οτι εγινε και χασαμε το συνολικο μας κεφαλαιο ετσι αδικα !Δεν ειναι μονο το παραμυθι που μας πουλησαν οταν αγορασαμε τα ΜΑΕΚ ,ειναι και οι μεθοδευσεις τους μετα για να χασουμε ολα τα λεφτα μας!!Απο οπου κιαν το δεις "βρωμαει ":

ιδου το αρθρο :

" Εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων για τα αξιόγραφα των τραπεζών - ΕΞΙΣΩΣΑΝ τα ΜΑΕΚ με τις μετοχές!

Η προσπάθεια των τραπεζών γι' ανακεφαλαιοποίηση, κύρια και ίσως μοναδική αιτία του προβλήματος

Το θέμα των αξιογράφων (ΜΑΕΚ) που εξέδωσαν οι τράπεζες Κύπρου και Λαϊκή εξακολουθεί να αποτελεί μέγα θέμα για τις πέραν των 15 χιλιάδων κατόχων, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν παραπλανηθεί, με αποτέλεσμα να εγκυμονείται κίνδυνος να χάσουν κεφάλαια, ενώ ανέμεναν ότι θα κέρδιζαν από την επένδυσή τους αυτή.

Οι κάτοχοι τραπεζικών αξιογράφων εξακολουθούν να συζητούν τρόπους διευθέτησης των προβλημάτων που προέκυψαν μετά τις αλλαγές στους όρους έκδοσης και τη μη πληρωμή τόκων, όπως ανέμεναν, στις 30 Ιουνίου. Αρκετοί μάλιστα από αυτούς έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, ζητώντας αποζημιώσεις για τις απώλειες.

Την περασμένη Κυριακή είχαμε δημοσιεύσει τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και τεχνοκρατών, οι οποίοι πρότειναν λύση για τα 810 εκατομμύρια ευρώ από τα 1420 εκατομμύρια, που αποτελούν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων τα οποία κατέχουν επενδυτές, ιδιώτες και θεσμικοί. Σήμερα δημοσιεύουμε τις εισηγήσεις των ιδίων, για λύση του προβλήματος και για τα υπόλοιπα 610 εκατομμύρια.

Συνοπτικά μας ελέχθη πως οι εμπλεκόμενοι στο ζήτημα έχουν ενεργήσει παράνομα και σε βάρος των δικαιωμάτων των κατόχων ΜΑΕΚ, αφού με όσα έγιναν τα αξιόγραφα εξισώθηκαν με τις μετοχές, προϊόν σαφώς υποδεέστερο από τα ΜΑΕΚ. Εμπλεκόμενοι στην παρούσα περίπτωση είναι η Κεντρική Τράπεζα, οι εμπιστευματοδόχοι, οι Ανεξάρτητοι Επαγγελματίες Σύμβουλοι, καθώς επίσης και εξ αντικειμένου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και φυσικά οι εκδότριες τράπεζες. Ο απώτερος σκοπός των τραπεζών είναι προφανής: Να διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους.

Μας ελέχθη, επίσης, ότι όσα διαδραματίσθηκαν πριν από τις 30 Ιουνίου, ημερομηνία κατά την οποία οι κυπριακές τράπεζες έπρεπε να βρουν τεράστια ποσά για να ανεβάσουν τα βασικά ίδιά τους κεφάλαια (Core Τier 1) στο 9%, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, έγιναν ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο: Την ανακεφαλαιοποίηση.

Τα γεγονότα

Όπως μας εξηγήθηκε, ο αριθμός 610 είναι το άθροισμα τριών εκδόσεων: Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) της Τράπεζας Κύπρου 430 εκατομμύρια, ΜΑΕΚ της Λαϊκής 65 εκατομμύρια, και άλλα αξιόγραφα της Λαϊκής 115 εκατομμύρια. Τα τελευταία διευθετήθηκαν τον περασμένο Μάιο με δικαίωμα επιλογής των κατόχων τους κι έτσι θεωρείται ότι γι’ αυτά δεν υπάρχει πρόβλημα. Αφαιρουμένων των 115 εκατομμυρίων, παραμένουν σε εκκρεμότητα συνολικά 495 εκατομμύρια.

Ιστορικά περιγράφοντας τα γεγονότα, μας ελέχθη ότι τα αξιόγραφα αυτά εκδόθηκαν από μεν την Τράπεζα Κύπρου στις 5 Απριλίου 2011, από δε τη Λαϊκή στις 19 Μαΐου 2011. Στις 8 Δεκεμβρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) εξέδωσε έκθεση, στην οποία περιέγραφε τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης 72 ευρωπαϊκών τραπεζών και προέβαινε σε εισηγήσεις για την κάλυψη των κεφαλαίων που χρειάζονταν. Σύμφωνα με την ΕΒΑ, η Τράπεζα Κύπρου χρειαζόταν 1560 εκατομμύρια για ανακεφαλαιοποίηση, ενώ η Λαϊκή 1971 εκατομμύρια.

Την αμέσως επόμενη μέρα, στις 9 Δεκεμβρίου δηλαδή, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι το ποσόν το οποίο χρειαζόταν για την ανακεφαλαιοποίησή της, ανερχόταν στα 1560 εκατομμύρια ευρώ και ότι θα προχωρούσε σε ενέργειες για εξεύρεση των κεφαλαίων αυτών, σημειώνοντας παράλληλα ότι η ΕΒΑ σκοπεύει να θεωρήσει τα αξιόγραφά της που ανέρχονταν σε 887 εκατομμύρια ως Core Tier 1 (βασικά πρωτοβάθμια κεφάλαια). Η επισήμανση αυτή έχει τη σημασία της μια και τα αξιόγραφα θα μετρούσαν -αν η ΕΒΑ το δεχόταν- στο ποσόν της ανακεφαλαιοποίησης.

Η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε μετά την ανακοίνωση της ΕΒΑ σε έκδοση μετοχών, άντλησε όμως μόνον 160 εκατομμύρια, ενώ έπεισε και τους κατόχους ΜΑΕΚ αξίας 432 εκ. να τα μετατρέψουν, εισπράττοντας με τον τρόπο αυτόν 592 εκ. ευρώ. Υπολογίζοντας ότι τα κέρδη της εννιάμηνης περιόδου 1ης Οκτωβρίου 2011 με 30 Ιουνίου 2012 θα ήταν ίσως γύρω στα 313 εκ. ευρώ, η τράπεζα θα έφθανε τα 905 εκατομμύρια, γεγονός που μείωνε τα απαιτούμενα κεφάλαια για ικανοποίηση των εισηγήσεων της ΕΒΑ. Στην ετήσια γενική συνέλευσή της η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι χρειαζόταν 200 εκατομμύρια ευρώ.

Λίγες μέρες αργότερα ανακοίνωσε ότι τελικά χρειαζόταν 500 εκατομμύρια, λόγω επιπρόσθετων προνοιών για επισφάλειες, οι οποίες κρίθηκε ότι έπρεπε να αυξηθούν στους λογαριασμούς του Ιουνίου 2012. Με βάση τα πιο πάνω, τα 200 εκατομμύρια που ανακοινώθηκε στην ετήσια γενική συνέλευση, ως το ποσόν το οποίο χρειαζόταν να εξευρεθεί για ικανοποίηση των εισηγήσεων της ΕΒΑ, θα έπρεπε τελικά να είναι 655 εκ. Τα υπόλοιπα 455 εκ. αντιπροσωπεύουν τα ΜΑΕΚ των οποίων οι κάτοχοι επέλεξαν να μη μετατρέψουν.

Διαφοροποίηση των όρων έκδοσης

Για να καλύψουν το κενό τόσο η Τράπεζα Κύπρου όσο και η Λαϊκή προχώρησαν σε διαφοροποίηση των όρων έκδοσης των ΜΑΕΚ να συνάδουν με τις πρόνοιες της ΕΒΑ.Οι τροποποιήσεις αυτές έγιναν με βάση το άρθρο 6γ του Ενημερωτικού δελτίου για την Τράπεζα Κύπρου και με βάση το άρθρο 5.3.7 Δ του Ενημερωτικού Δελτίου της Λαϊκής.

Με βάση τις πρόνοιες των άρθρων αυτών, οι δύο τράπεζες όφειλαν να ειδοποιήσουν τους εμπιστευματοδόχους για τις προτεινόμενες αλλαγές και να διορίσουν και Ανεξάρτητους Επαγγελματίες Συμβούλους (ΑΕΣ), των οποίων η ευθύνη θα ήταν να εκφέρουν άποψη προς τους εμπιστευματοδόχους, αν οι προτεινόμενες αλλαγές διαφοροποιούσαν τους όρους έκδοσης, με αποτέλεσμα αυτοί να γίνονται σημαντικά λιγότερο ευνοϊκοί για τους κατόχους των ΜΑΕΚ. Οι ΑΕΣ βεβαίωσαν τους εμπιστευματοδόχους ότι κάτι τέτοιο δεν θα συνεβαινε. Οι εμπιστευματοδόχοι με τη σειρά τους ενημέρωσαν τις δύο τράπεζες οι οποίες, πάντοτε με βάση τις πρόνοιες των Ενημερωτικών τους Δελτίων, αποτάθηκαν στην Κεντρική Τράπεζα για να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη έγκριση πριν προχωρήσουν στις αλλαγές.

Αδιευκρίνιστο ακόμα…

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ αδιευκρίνιστο, δυστυχώς μέχρι και σήμερα, ανέφεραν στην εφημερίδα μας οι εμπειρογνώμονες, αν η Κεντρική Τράπεζα έδωσε ξεκάθαρα την απαιτούμενη έγκριση. Φαίνεται ότι η Κεντρική θεωρεί ότι η συμμόρφωση των προτεινόμενων αλλαγών με τις εισηγήσεις των προνοιών του παραρτήματος 3 της ΕΒΑ της 8/12/2001 αποτελεί και έγκριση εκ μέρους της για να γίνουν οι αλλαγές. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι προτεινόμενες αλλαγές έχουν εγκριθεί και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι και οι δυο τράπεζες με ανακοινώσεις τους, η Κύπρου στις 10 Μαΐου και η Λαϊκή στις 31 Μαΐου, λένε, σε δύο μάλιστα περιπτώσεις, ότι οι αλλαγές έγιναν κατόπιν οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας.

Όλα τα πιο πάνω αποτελούν κυρίως τα γεγονότα της όλης υπόθεσης. Κατά την άποψη των συνομιλητών μας, η εφαρμογή των σχετικών άρθρων θα μπορούσε να γίνει είτε για πλήρη εξαγορά των αξιογράφων στην ονομαστική τους αξία είτε γι' αντικατάστασή τους ή διαφοροποίηση των όρων τους μόνον αν θα προέκυπταν αλλαγές ή προτεινόμενες αλλαγές στη νομοθεσία ή τους κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν δυσμενείς οικονομικές συνέπειες για τους εκδότες, τις τράπεζες, δηλαδή, σε σχέση με τα ΜΑΕΚ ή αν τα ΜΑΕΚ έπαυαν να κατηγοριοποιούνται ως Tier 1, που ήταν κι ένας από τους βασικούς όρους της έκδοσής τους.

Οι προβληματικές αλλαγές

Η τράπεζα να έχει το απόλυτο δικαίωμα να ακυρώνει την πληρωμή τόκων όποτε επιθυμεί και χωρίς να χρειάζεται να το αιτιολογήσει.

Η τράπεζα να έχει το απόλυτο δικαίωμα να προβαίνει σε διανομή κερδών, να δίνει δηλαδή μέρισμα στους μετόχους, χωρίς να είναι υποχρεωμένη παράλληλα να πληρώνει και τόκους για τα ΜΑΕΚ.

Η τράπεζα να έχει το απόλυτο δικαίωμα να προβαίνει σε αγορά μετοχών της, καθώς και σε εξαγορά (αποπληρωμή) δανειακού κεφαλαίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να πληρώσει τόκο για τα ΜΑΕΚ και χωρίς να αιτιολογήσει την απόφαση αυτή.

Η Κεντρική Τράπεζα να έχει τη διακριτική ευχέρεια να δώσει οδηγίες στις τράπεζες ανά πάσα στιγμή και όταν το κρίνει αναγκαίο, για ακύρωση της πληρωμής τόκων για ΜΑΕΚ.

Σημειώνεται ότι η τελευταία αλλαγή υπήρχε και προηγουμένως, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα ελαμβάνετο υπόψη η οικονομική κατάστασης μιας τράπεζας την επόμενη τριετία. Τα περί τριετίας διεγράφησαν.

Μη κατάλληλη και μη ορθή

ΚΑΤΑ την άποψή μας, σημείωσαν, κανένα από τα πιο πάνω δεν έγινε για να αιτιολογείται η εφαρμογή των προνοιών των δύο άρθρων. Θεωρούμε, λοιπόν, την εφαρμογή των άρθρων αυτών ως μη κατάλληλη και μη ορθή ενέργεια. Και να θεωρήσει κάποιος ότι οι δύο τράπεζες είχαν το νομικό δικαίωμα στη συγκεκριμένη περίπτωση να εφαρμόσουν τις σχετικές πρόνοιες, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προηγηθεί η έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας. Όπως εξηγήσαμε, έγκριση της Κεντρικής δεν φαίνεται να υπήρξε με βάση τους όρους έκδοσης. Κατά την άποψή μας, παρά το ότι η διαδικασία ακολουθήθηκε, αγνοήθηκαν οι πιο κάτω σημαντικοί παράγοντες:

-Ότι τα ΜΑΕΚ με τις τροποποιήσεις μετατράπηκαν από Tier 1 σε Core Tier 1, κάτι που είναι εντελώς εκτός των στόχων και σκοπών των δύο άρθρων των Ενημερωτικών Δελτίων των δύο τραπεζών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βελτιωθεί η ποιότητα του κεφαλαίου για τις τράπεζες, ώστε να μετρήσει ως μέρος της ανακεφαλαιοποίησής τους, αλλά να μειωθεί η ποιότητα του κεφαλαίου για τους κατόχους των ΜΑΕΚ.

-Η ενέργεια των δύο τραπεζών, που είχε ως μοναδικό στόχο τη συμμόρφωση των όρων έκδοσης με το Παράρτημα 3 της ΕΒΑ, πέτυχε να συμπεριλάβει 500 εκ. περίπου ευρώ στην ανακεφαλαιοποίηση, όμως μείωσε σημαντικά την ποιότητα του δανειακού κεφαλαίου για τους ιδιοκτήτες των ΜΑΕΚ. Αυτό αποτελεί σχήμα οξύμωρο όσον αφορά τουλάχιστον τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας, της οποίας η απόλυτη ευθύνη με βάση τους όρους έκδοσης είναι να βεβαιωθεί ότι το δανειακό κεφάλαιο διατηρείται ως Tier 1, αλλά και ότι διατηρούνται τα δικαιώματα των κατόχων των ΜΑΕΚ.

Πώς λοιπόν είναι δυνατόν η Κεντρική να έδωσε οδηγίες στις τράπεζες να προχωρήσουν με τις αλλαγές (όπως λένε οι τράπεζες), αφού αυτές χειροτέρευαν την ποιότητα του κεφαλαίου των ιδιοκτητών; Ο ρόλος της Κεντρικής είναι εντελώς αντιθετος: Να βεβαιώνεται ότι μέσα από τις όποιες αλλαγές διατηρούνται τα δικαιώματα των κατόχων.

Κι έτσι να έγινε…

Σε παρατήρησή μας ότι είναι πιθανόν η Κεντρική να έλαβε υπέρμετρα υπ' όψιν τη βεβαίωση των ΑΕΣ ότι δεν χειρότερευε το κεφάλαιο των κατόχων, η απάντηση ήταν άμεση:
Κι έτσι να έγινε, η Κεντρική θα έπρεπε να λάβει υπ' όψιν τις ίδιες τις προτεινόμενες αλλαγές, που ναι μεν ήταν λίγες σε αριθμό, ήταν όμως ουσιώδεις και θεμελιώδεις. Εκείνο που είχε υποχρέωση να κάνει ήταν να ενημερώσει τις δύο τράπεζες για την ευχέρεια που τους παρέχει το Παράρτημα 3 της ΕΒΑ για τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να δώσει οδηγίες, όπως ανακοίνωσαν οι τράπεζες ότι έκανε. Κάτι τέτοιο θα αντίκειτο στον ρόλο της για προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών κάτω από τους όρους έκδοσης των Ενημερωτικών Δελτίων.

Εξισώθηκαν με τις μετοχές

ΕΙΝΑΙ προφανές από τις πιο πάνω πολύ απλές, ταυτόχρονα όμως εξαιρετικά σημαντικές και θεμελιώδεις αλλαγές, ότι η ποιότητα των κεφαλαίων των κατόχων ΜΑΕΚ χειρότερευσε σε τέτοιο σημείο, που άνετα κάποιος μπορεί να πει ότι τα αξιόγραφα εξισώθηκαν με τις μετοχές.

«Θυσιάστηκαν δηλαδή», μας ελέχθη, «παράτυπα και παράνομα τα δικαιώματα των κατόχων στον βωμό των αναγκών για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, με την απόλυτη ανοχή όλων των εμπλεκομένων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, αλλά κατά κύριο λόγο η Κεντρική Τράπεζα, ενήργησαν παράνομα, προσφέροντας πέπλο κάλυψης στις τράπεζες για να υλοποιήσουν τις αλλαγές, ενώ η πρωταρχική ευθύνη όλων -πλην των τραπεζών- είναι η προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών των ΜΑΕΚ, πάντοτε με βάση τους αρχικούς όρους έκδοσης των Ενημερωτικών Δελτίων, τα οποία αποτελούν την επίσημη συμφωνία μεταξύ των τραπεζών και των επενδυτών».

Σε ερώτησή μας τι πρέπει να γίνει για θεραπεία της κατάστασης, η απάντηση ήταν λιτή και κατηγορηματική:

«Είτε να ακυρωθούν οι αλλαγές, είτε να θεωρηθεί ολόκληρη η συμφωνία άκυρη (Null and void)».

11.08.2012 14:15 Της Νάνσιας Παλάλα
- See more at: http://www.sigmalive.com/archive/simerini/business/news/514516#sthash.jzPsBrRb.dpuf"

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.