Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Επικαιρη Νομολογια για ΜΑΕΚ : Τρ.Εφετειο Αθηνων 4250/2019

TO ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Τακτική διαδικασία)

Τμήμα 15ο

 Αποτελούμενο από τους Δικαστές: Αικατερίνη Ρέτσα, Πρόεδρο Εφετών, Μαρία Παπακωνσταντίνου και Γεώργιο Αλμπουρα (Εισηγητή), Εφέτες, και από τον Γραμματέα Μαρίνο Κλουβάτο.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 13 Δεκεμβρίου 2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Διάδικοι Α'
Των καλούντων - εφεσίβλητων: 1) … και 32) …, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Μιχαήλ Μαρκουλάκο.

κατα
Της καλούμενης - εκκαλούσας: Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ » και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», νομίμως εκπροσωπούμενης, που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου και εγκατεστημένης στην Ελλάδα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τις πληρεξούσιες δικηγόρους της Μαρία Φερφελή και Γεωργία Ζολώτα.

Οι καλούντες, μαζί με την κάτωθι Β' εκκαλούσα, με τη με ΓΑΚ ./2017 και ΕΑΚ ./2017 αγωγή τους προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά της καλούμενης, ζήτησαν να γίνουν δεκτά τα αναφερόμενα σε αυτήν.

 Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εξέδωσε τη με αριθμό 4171/2017 οριστική του απόφαση, με την οποία δέχθηκε ως προς του καλούντες την αγωγή.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 1350 / 2018 (Α1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Αριθμός 1350/2018

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

A1' Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Βασίλειο Πέππα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Γεράσιμου Φουρλάνου), Γεώργιο Λέκκα, Αθανάσιο Καγκάνη, Ιωάννη Μπαλιτσάρη και Αγγελική Τζαβάρα-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 3 Απριλίου 2017, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της αναιρεσείουσας: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "... Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Ζωγραφιά Ευαγγελίδου-Τσικρικά και Στέργιο Σπυρόπουλο και κατέθεσε προτάσεις. Του αναιρεσιβλήτου: Γ. Σ. του Ι., κατοίκου ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ευάγγελου Πουρνάρα και κατέθεσε προτάσεις.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 10/10/2009 αγωγή του ήδη αναιρεσιβλήτου, που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 381/2013 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 4870/2015 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί η αναιρεσείουσα με την από 25/5/2016 αίτησή της.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Οι πληρεξούσιοι της αναιρεσείουσας ζήτησαν την παραδοχή της αιτήσεως, ο πληρεξούσιος του αναιρεσιβλήτου την απόρριψή της και καθένας την καταδίκη του αντίδικου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφαση Εφετειου Θεσσαλονικης 2428/2018

Δικαστήριο:     ΕΦΕΤΕΙΟ
Τόπος:     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθ. Απόφασης:     2428
Ετος:     2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Προστασία καταναλωτών - Ευθύνη προστηθείσας υπαλλήλου τράπεζας - Αντικειμενική ευθύνη τράπεζας - Ομόλογα - Αγορά ομολόγων - Ανταλλαγή ομόλογων με νέα - Ομόλογα κερδοσκοπίας (junk bonds) - Υποχρέωση επαρκούς και αντικειμενικής ενημέρωσης - Αδικοπραξία - Αποζημίωση - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -. Ο ισχυρισμός των εναγόντων περί εσκεμμένης παραπληροφόρησης τους εκ μέρους της εναγομένης κατά το στάδιο της αγοράς του ομολόγου, τόσο για την πιθανότητα ανάκλησης του κατά το 2011, όσο και για τις αληθείς αποδόσεις του ενδίκου ομολόγου και για τους κινδύνους που περιελάμβανε το εν λόγω επενδυτικό πρόγραμμα, κρίνεται απορριπτέος ως κατ' ουσίαν αβάσιμος, διότι, όπως απεδείχθη, η αγορά του εν λόγω ομολόγου ήταν αποτέλεσμα της ελεύθερης επιλογής του επενδυτή-αγοραστή, κατόπιν ελέγχου της συμβατότητας του επενδυτικού του προφίλ με την επίδικη επένδυση και κατόπιν επαρκούς και αντικειμενικής ενημέρωσης του από τη 2η εναγομένη υπάλληλο. Η δε 1η εναγομένη τράπεζα δεν εκτέλεσε πλημμελώς την μεταξύ τους καταρτισθείσα σύμβαση εντολής, ούτε παρέλειψε να ενημερώσει, όπως είχε υποχρέωση βάσει του άρθρου 25 ν.3606/2007, τον επενδυτή-αγοραστή του αρχικού ομολόγου και τη σύζυγο του, 1η ενάγουσα, δια της προστηθείσας υπαλλήλου της, για το είδος, τις αποδόσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου σύνθετου επενδυτικού προϊόντος, κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου περί καταναλωτών και του άρθρου 25 ν.3606/2007. Ενόψει αυτών, η συμπεριφορά της εναγομένης τράπεζας κατά το στάδιο της αρχικής αγοράς του ομολόγου, δεν κρίνεται αντισυμβατική και παράνομη. Περαιτέρω, η 2η εναγομένη, προστηθείσα υπάλληλος της 1ης, λόγω έλλειψης της ιδιαίτερης προσοχής και της επιμέλειας, που μπορούσε και όφειλε να επιδείξει κατά το δεύτερο στάδιο παροχής επενδυτικών συμβουλών προς τους ενάγοντες και ενεργούσα αντίθετα προς όσα ανέμεναν οι τελευταίοι από τη σχέση εμπιστοσύνης που υπήρχε μεταξύ τους, τους προέτρεψε να προβούν στην ανταλλαγή του επιδίκου επενδυτικού προϊόντος, το οποίο ήταν εντελώς άγνωστο σ' αυτούς, παραλείποντας να τους πληροφορήσει για τον προεκτεθέντα περιορισμό της επιλογής της ανταλλαγής μόνο για τους Κύπριους επαγγελματίες επενδυτές και για τους κινδύνους που περιέκλειε η επιλογή αυτή για το κεφάλαιο τους, την εξασφάλιση του οποίου επεδίωκαν οι ενάγοντες. Ως εκ τούτου, επέδειξε αμελή συμπεριφορά, με το να μην τους παράσχει διαφώτιση, ορθή συμβουλευτική καθοδήγηση και προειδοποίηση αναφορικά με τον ανωτέρω περιορισμό και τους άγνωστους κινδύνους που αναλάμβαναν, τους οποίους αυτοί δεν ήταν σε θέση να αντιληφθούν και να αξιολογήσουν, καθώς και το ζημιογόνο αποτέλεσμα που θα μπορούσαν οι κίνδυνοι αυτοί να έχουν, ώστε αυτοί να έχουν στη διάθεση τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να αξιολογήσουν τον κίνδυνο της επενδυτικής τους κίνησης και να διαμορφώσουν συνειδητά την απόφαση τους για τη συγκεκριμένη επιλογή. Η δε 1η εναγόμενη ευθύνεται αντικειμενικά για την αδικοπρακτική συμπεριφορά της 2ης, προστηθείσας από αυτήν υπαλλήλου, δεδομένου ότι υφίσταται εσωτερική συνάφεια μεταξύ της ζημιογόνου πράξης της 2ης και της υπηρεσίας που της είχε ανατεθεί από την 1η. Επιδίκαση αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕφΑθ 2201/2019 Παροχή επενδυτικών συμβουλών

Παροχή επενδυτικών συμβουλών. Προστασία καταναλωτών. Ευθύνη προστηθέντων υπαλλήλων τράπεζας. Αντικειμενική ευθύνη τράπεζας. Ομόλογα. Perpetual bonds (ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας). Υποχρέωση επαρκούς και αντικειμενικής ενημέρωσης. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Αδικοπραξία. Αποζημίωση. Ηθική βλάβη. Χρηματική ικανοποίηση.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Aριθμός Αποφάσεως 2201/2019
ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα 15°
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Χρονόπουλο, Πρόεδρο Εφετών, Διονυσία Νίκα και Σπυρίδωνα Γεωργουλέα (Εισηγητή), Εφέτες, και από τον Γραμματέα Μαρίνο Κλουβάτο.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 13 Δεκεμβρίου 2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: εδρεύουσας στη Λευκωσία Κύπρου (οδός Στασινού αριθ. 51, Στρόβολος) και εγκατεστημένης στην Ελλάδα (με υποκατάστημα στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθ. 192) τραπεζικής εταιρίας υπό την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», με Α.Φ.Μ. …… (Κύπρου) και …… (Ελλάδος), νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ από τις πληρεξούσιες δικηγόρους Μαρία Φερφελή και Γεωργία Ζολώτα.
ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1. …….., τούτου με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Μιχαήλ Μαρκουλάκο.

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Δικαστήριο:     ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Τόπος:     ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:     4995
Ετος:     2013
Περίληψη

Μη αποδεκτές από τα εμπλεκόμενα μέρη. Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την Τράπεζα Κύπρου σχετικά με ελλιπή προσυμβατική ενημέρωση κατά την πώληση Μ.Α.Ε.Κ. της Τράπεζας Κύπρου.
Κείμενο Απόφασης

Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2013

Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :4995

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

e-mail: draftopoul@ syni goroskatanaloti . gr

Προς:

1.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Δ/νση Κανονιστικής Συμμορφώσεως

Λ. Αλεξάνδρας 170

115 21 Αθήνα

2. Πινακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ:

1. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή Τμήμα Β' Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα

2.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου 10562 Αθήνα

3.Τράπεζα της Ελλάδος Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος Τομέας Διαφάνειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ε. Βενιζέλου 21 102 50 Αθήνα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

(’ρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004)

ΘΕΜΑ: Αναφορικά με την προώθηση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ<webtop:message key=) προς ιδιώτες επενδυτές. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν σημαντικού αριθμού αναφορών, σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2365/2018 -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Τόπος:     ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:     2365
Ετος:     2018

Προστασία καταναλωτών. Επενδυτικές υπηρεσίες παρεχόμενες από τράπεζα. Προθεσμιακές καταθέσεις. Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Σύμβαση αγοράς Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (Μ.Α.Ε.Κ.). Παράλειψη της τράπεζας, δια των προστηθέντων υπαλλήλων της, περί εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκτίμησης των συμφερόντων του πελάτη, διαφώτισης, παροχής συμβουλευτικής καθοδήγησης και προειδοποίησης αυτού. Μετατροπή των Μ.Α.Ε.Κ. σε μετοχές. Απώλεια κεφαλαίου. Αδικοπραξία. Αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
Κείμενο Απόφασης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα 16ο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Καραγιάννη, Πρόεδρο Εφετών, Γεώργιο Σχοινοχωρίτη-Εισηγητή και Σοφία Λιγνού, Εφέτες, και από τη Γραμματέα Φωτεινή Μπριντζίκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 7 Δεκεμβρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ - ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) … έως και 21) …, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Ιωάννη Μαρκουλάκο.

ΤΗΣ ΚΑΘ» ΗΣ Η ΚΛΗΣΗ - ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΛΤΔ) και δ.τ. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, (οδός Στασινού 51, Στρόβολος) και είναι νομίμως εγκατεστημένη στην Ελλάδα διά του υποκαταστήματος της επί της Λ. Αλεξάνδρας αριθμ. 192, Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ από την πληρεξούσια δικηγόρο Μαρία Φερφέλη.

Οι ενάγοντες, και ήδη καλούντες-εφεσίβλητοι, με την από 27-1-2014 αγωγή τους, προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που έχει κατατεθεί με αριθμό 29552/811/2014, ζήτησαν να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται σ' αυτήν.

Το Δικαστήριο εκείνο εξέδωσε την υπ' αριθμ. 3961/2015 οριστική του απόφαση, με την οποία δέχθηκε εν μέρει την αγωγή.

Την απόφαση αυτή προσέβαλε η εκκαλούσα (εναγομένη) με την από 20-10-2016 έφεση της, προς το Δικαστήριο τούτο, που έχει κατατεθεί με αριθμό 4283/2016.

Ήδη η υπόθεση επανέρχεται προς συζήτηση με την από 26-1-2017 κλήση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (αρ. πρωτ. προσδ. 602/497), εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και συζητήθηκε.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των καλούντων-εφεσιβλήτων αναφέρθηκε στις προτάσεις που κατέθεσε. Η πληρεξούσια δικηγόρος της καθ' ης η κλήση-εκκαλούσας κατέθεσε εμπρόθεσμα τις προτάσεις της και παραστάθηκε στο ακροατήριο με δήλωση κατά το άρθρο 242 παρ.2 του ΚΠολΔ.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την από 26-1-2017 (αρ.εκθ.καταθ.497/2017). κλήση τους οι καλούντες/εφεσίβλητοι νόμιμα επαναφέρουν προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 20-10-2016 (αρ.εκθ.καταθ. …/20-10-2016) έφεση κατ' αυτών και της υπ' αριθ. 3961/2015 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που δίκασε αντιμωλία των διαδίκων την από 27-1-2014 αγωγή τους κατά της εναγομένης και νυν εκκαλούσης. κατά την τακτική διαδικασία και έκανε, αυτήν εν μέρει δεκτή, υποχρεώνοντας την τελευταία να καταβάλει σε ένα έκαστο εξ αυτών τα στο διατακτικό της αναφερόμενα κατ' ιδίαν χρηματικά ποσά. Η έφεση έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, καθόσον η εκκαλουμένη επιδόθηκε στις 21-9-2016 και η έφεση κατατέθηκε στη Γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου στις 20-10-2016 (άρθ. 495, 511, 513, 516,517,518 § 1 ΚΠολΔ). Δεδομένου δε ότι έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (βλ. τα υπ'αριθ. .. παράβολα), πρέπει να γίνει αυτή τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των κατ' ιδίαν λόγων της.

Διαβάστε Περισσότερα

Τριμελες Εφετειο Λαρισης 120/2017

Δικαστήριο:     ΕΦΕΤΕΙΟ
Τόπος:     ΛΑΡΙΣΗΣ
Αριθ. Απόφασης:     120
Ετος:     2017
Περίληψη

Ακυρώσιμη σύμβαση επενδυτικών προϊόντων - Απάτη - Προστηθείς τράπεζας - Αδικοπραξία - Στοιχεία αγωγής - Αποζημίωση - Προστασία καταναλωτή - Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες - Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Ευθύνη τράπεζας - Συντρέχον πταίσμα -. Αγωγή για την ακύρωση σύμβασης πώλησης επενδυτικών προϊόντων που καταρτίστηκε κατόπιν απατηλών διαβεβαιώσεων από προστηθέντα τράπεζας, ότι επρόκειτο περί πλήρως εξασφαλισμένου προϊόντος καθώς και για την υποχρέωση προς αποζημίωση του ενάγοντος. Επαρκώς ορισμένη η αγωγή καθώς περιείχε αναφορά της ζημιογόνου συμπεριφοράς, του παράνομου χαρακτήρα της πράξης και των παραλείψεων, της υπαιτιότητας των προστηθέντων υπαλλήλων και του πρόσφορου αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ ζημιογόνου συμπεριφοράς και αποτελέσματος. Προστασία καταναλωτή. Οι τράπεζες ως παρέχουσες υπηρεσίες υπέχουν έναντι του καταναλωτικού κοινού συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας, η παραβίαση των οποίων συνιστά, εκτός της αθέτησης της σύμβασης και αδικοπραξία. Παροχή επενδυτικών συμβουλών από ΑΕΠΕΥ. Ευθύνη τράπεζας όταν δεν εφιστά την προσοχή του επενδυτή στους κινδύνους συγκεκριμένων επενδυτικών επιλογών του κ.λπ. Αδικοπραξία. Απόρριψη ισχυρισμού περί συντρέχοντος πταίσματος του ενάγοντος στην επέλευση και στην έκταση της ζημίας του. Όταν ο υπόχρεος να αποζημιώσει τον ζημιωθέντα είναι και ο ίδιος υπόχρεος να χορηγήσει στον ζημιωθέντα και την ωφέλεια, είναι δυνατόν να μη δικαιολογείται στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συνυπολογισμός της ωφέλειας στη ζημία, είναι δε επίσης δυνατόν η καλή πίστη να μην ανέχεται το κέρδος από το ζημιογόνο γεγονός να αποβεί σε ωφέλεια του ζημιώσαντος.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Απόφασης: 10145 Ετος: 2016

Αποζημίωση από αδικοπραξία - Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών - Επενδυτικές υπηρεσίες - Αγορά ομολόγων - Ομόλογα αόριστης διάρκειας - Ενημέρωση επενδυτή - Προσυμβατική ευθύνη - Ένσταση συνυπολογισμού ζημίας και κέρδους - Ένσταση καταλογισμού οφέλους -. Προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του υπόχρεου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αμέλειας, δηλαδή όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνομη συμπεριφορά του υπόχρεου σε αποζημίωση έναντι εκείνου που ζημιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της παράνομης συμπεριφοράς και της ζημίας. ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας", άλλως, "διηνεκή" ή "αιώνια" ή "αόριστης διάρκειας", ομόλογα, συνιστούν ομολογίες, οι οποίες εκδίδονται ως ονομαστικά ή ανώνυμα αξιόγραφα (χρεόγραφα, τίτλοι παραστατικοί αξίας) στο πλαίσιο σύναψης ομολογιακού δανείου από μία ανώνυμη εταιρεία ή ένα κράτος, και παρέχουν στον κομιστή, ο οποίος καταβάλλει στον εκδότη κατά την απόκτηση των αξιόγραφων την ονομαστική τους αξία, δικαίωμα απόληψης των συμφωνημένων, σε υψηλά συνήθως επίπεδα, τόκων. Οι τίτλοι αυτοί, παρέχουν μεν στον κομιστή, δικαίωμα απόληψης των ανωτέρω τόκων, όχι, όμως, και το βασικό δικαίωμα να ζητήσει από τον εκδότη την επιστροφή της καταβεβλημένης αξίας τους σε κάποιο απώτερο χρόνο λήξης τους. Είναι προφανές ότι τα ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας δεν είναι απλά στην σύλληψη και στην λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα, με αποτέλεσμα οι παρέχουσες επενδυτικές υπηρεσίες ανώνυμες εταιρείες να υπέχουν ιδιαιτέρως αυξημένη υποχρέωση ενημέρωσης του εκάστοτε πελάτη τους επενδυτή, δεδομένου ότι η χρήση και κυκλοφορία των perpetual bonds ως ομολόγων, ομολογιακού δανείου, αποδίδει μια ψευδή, εικονική εικόνα, ικανή να παραπλανήσει τον οποιονδήποτε, ακόμη και τον πιο βαθύ γνώστη επενδυτή, ως προς την νομική φύση και την λειτουργία τους. Δέχεται εν μέρει αγωγή.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 1493 2017

Περίληψη
Ευθύνη Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Αδικοπραξία - Έννοια καταναλωτή -. Αδικοπρακτική ευθύνη από την παροχή μη ορθών και ανεπαρκών επενδυτικών συμβουλών με σκοπό την υπογραφή σύμβασης αγοράς συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος (ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας – perpetual bonds). Παραβίαση συναλλακτικών υποχρεώσεων από την οικεία ΕΠΕΥ. Στοιχεία αδικοπρακτικής ευθύνης. Η αμέλεια ως μορφή υπαιτιότητας. Ευθύνη Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Η παράβαση των προβλεπόμενων στις διατάξεις του Κανονισμού Δεοντολογίας ΕΠΕΥ, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, συνιστά παρανομία υπό την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ και υποχρεώνει τον παρανομούντα σε αποζημίωση, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις της αδικοπρακτικής ευθύνης. Έννοια καταναλωτή. Κρίθηκε ότι ο ενάγων ενέπιπτε στην έννοια του καταναλωτή καθόσον, μεταξύ άλλων, αυτός είχε ως βασική πηγή εισοδήματος το επάγγελμά του, ο όγκος και η συχνότητα των συναλλαγών του ήταν μικρή, ενώ δεν ήθελε επένδυση ρίσκου, αλλά εξασφαλισμένο κεφάλαιο με απόδοση τόκων, δηλαδή δεν υπερέβαινε το πρότυπο του μέσου αποταμιευτή. Επιδίκαση ποσών για τη θετική ζημία και ως χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική βλάβη του ενάγοντος.

Διαβάστε Περισσότερα

Επίκαιρη Νομολογία ΜΕφΛαμ 90/2017

ΜΕφΛαμ 90/2017

Ευθύνη τράπεζας για ελλιπή ενημέρωση επενδυτή


Έννοια ομολόγων ατελεύτητης διάρκειας ή perpetual bonds-. Υποχρέωση τραπεζών ή Ανώνυμων Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών προς ενημέρωση των επενδυτών για επικίνδυνες ή πολύπλοκες επενδύσεις. Αν στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών από τράπεζα, εκδηλωθεί συμπεριφορά μη  ανταποκρινόμενη  στην  ευλόγως  προσδοκώμενη  ασφάλεια,  δηλαδή  στις  συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας, τότε η συμπεριφορά είναι παράνομη και υπαίτια και αποτελεί γενεσιουργό λόγο αποζημίωσης της αιτιωδώς συνδεόμενης ζημίας. Ευθύνη για αποζημίωση από αδικοπραξία τράπεζας για ελλιπή ενημέρωση επενδυτή όσον αφορά τη χρήση perpetual bonds. Καταβολή χρηματικής ικανοποίησης. Αόριστο το κονδύλιο περί διαφυγόντος κέρδους.(περίληψη)

Διαβάστε Περισσότερα

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.