Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Δικαίωση Κεφαλαιαγοράς για πρόστιμα σε πρώην στελέχη Λαϊκής

Κερδίζει μεν υποθέσεις στο Διοικητικό Δικαστήριο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που αφορούν παλιές «αμαρτίες» της Λαϊκής Τράπεζας, αλλά ακόμη δεν είναι σίγουρο πότε θα εισπράξει πρόστιμα χιλιάδων ευρώ που έχουν επιβληθεί σε πρώην τραπεζικά στελέχη από Κύπρο και Ελλάδα.

Μετά από επτά χρόνια, οι διαδικασίες είναι ακόμη στα δικαστήρια και η Επιτροπή περιμένει να εισπράξει τα πρόστιμα που έχει επιβάλει, για παράβαση νομοθεσιών, που στο τέλος οδήγησαν και στο λουκέτο της τράπεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», για ορισμένα πρόστιμα που αφορούν πρώην στελέχη της Λαϊκής από την Κύπρο υπάρχει αισιοδοξία ότι θα εισπραχθεί έστω και το 50% της αξίας τους, λόγω της προσυμφωνημένης διαδικασίας που ακολουθήθηκε στο δικαστήριο, με βάση την ευχέρεια που δίνει ο νόμος. Ωστόσο, αυτή τη διαδικασία, σύμφωνα με πηγές, δεν φαίνεται να ακολουθούν πρώην τραπεζικά στελέχη από την Ελλάδα, όπως οι Ευθύμιος Μπουλούτας, Ελευθέριος Χιλιαδάκης και Μάρκος Φόρος, οι οποίοι εξαντλούν όλες τις νομικές διαδικασίες. Αυτό, στην πράξη σημαίνει ότι, αν οι πρωτόδικες αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου βρεθούν ενώπιον της ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου και χάσουν την υπόθεση οι προαναφερθέντες, τότε θα πρέπει να πληρώσουν το 100% του προστίμου. Υπάρχει προθεσμία 45 ημερών μετά την πρωτόδικη απόφαση για τα επόμενα βήματα. Θα φανεί προσεχώς αν τα πρώην τραπεζικά στελέχη τραβήξουν ακόμη περισσότερο τη διαδικασία με την εκδίκαση της απόφασης στην ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Χθες, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναρτήθηκαν αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου που δικαιώνουν την Κεφαλαιαγορά. Η μια απόφαση, ημερομηνίας 29 Ιουνίου, αφορούσε διερεύνηση για την επάρκεια των προβλέψεων των δανείων στις οικονομικές εκθέσεις της εταιρείας Cyprus Popular Bank Public για το έτος 2010 και το εξάμηνο του 2011. Αφορά πρώην στελέχη τα οποία επιβαρύνονται με πρόστιμο: Παναγιώτης Κουννής (€140.000), Ευθύμιος Μπουλούτας (€200.000), Ελευθέριος Χιλιαδάκης (€140.000) και Μάρκος Φόρος (€120.000). Το δικαστήριο κατέληξε ότι ουδόλως έχει σημασία το κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές αλλά και ότι εκ της θέσεώς τους έχουν προσωπική υποχρέωση ανάδειξης της αληθινής και δίκαιης εικόνας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του εκδότη.

Το Διοικητικό Δικαστήριο, με απόφαση στις 28 Ιουνίου 2021, απέρριψε την προσφυγή του Χρίστου Στυλιανίδη και επικύρωσε την απόφαση της Κεφαλαιαγοράς για επιβολή σε αυτόν διοικητικού προστίμου ύψους €430.000. Με την  προσφυγή, είχε προσβάλει την απόφαση της Επιτροπής, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2014, η οποία λήφθηκε κατόπιν διερεύνησης σχετικά με την επένδυση της εταιρείας Cyprus Popular Bank Public σε ομόλογα ελληνικού δημοσίου. Κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων της εταιρείας.

Επίσης, το δικαστήριο με απόφασ'η του την 1η Ιουνίου 2021 δικαίωσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το πρόστιμο των €35.000 που επέβαλε στον μη εκτελεστικό αντιπρόεδρο Βασίλειο Θεοχαράκη, σχετικά με την επένδυση της εταιρείας Cyprus Popular Bank Public σε ομόλογα ελληνικού δημοσίου. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι, δεν υπήρχε πάσχουσα συγκρότηση και σύνθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις σχετικές συνεδρίες, δεν υπήρξε υπέρβαση εξουσίας σε σχέση με το διορισμό ερευνώντων λειτουργών.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.