Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


«Έδιωξε» πάνω από 80.000 δάνεια η Τράπεζα Κύπρου

Πάνω από 80.000 δάνεια λιανικής τραπεζικής και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μαζί με ακίνητα που είναι υποθήκες, πώλησε η Τράπεζα Κύπρου από το 2018, με την τελευταία πράξη να ανακοινώνεται χθες, με την πώληση 20.000 δανείων, κυρίως ιδιωτών.

Η χθεσινή ανακοίνωση της πράξης Helix 3 για καθαρισμό του ισολογισμού από προβληματικούς χρεώστες έχει ως αποτέλεσμα η Τράπεζα Κύπρου να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 36% και τα ακίνητα κατά 9%. Όπως σημειώνεται από την τράπεζα «συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη το Helix 3, το Helix 2 και την οργανική μείωση που σημειώθηκε κατά το πρώτο εννιάμηνο 2021, η μείωση των ΜΕΔ για τους πρώτους εννιά μήνες του 2021 ανήλθε σε €2,2 δισ., μειώνοντας τα ΜΕΔ σε €0,9 δισ. και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια σε 8,6%».

Η συμφωνία πώλησης του Helix 3 περιλαμβάνει την πώληση ΜΕΔ μεικτής λογιστικής αξίας €577 εκατ. και ακινήτων ύψους €121 εκατ. Η επίδραση της συναλλαγής στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το γ΄ τρίμηνο 2021 ανέρχεται σε καθαρό κέρδος περίπου €10 εκατ. και θα υπάρχει θετική επίδραση στον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 του συγκροτήματος 7 μονάδες βάσης.

Ξεκίνησε από το 2018

Η πρώτη μεγάλη πράξη της Τράπεζας Κύπρου ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του 2018 και αφορούσε το project  Helix 1. Η συμφωνία με την Apollo Global Management ήταν για δανειακό χαρτοφυλάκιο αλλά και ακίνητα, μεικτής λογιστικής αξίας €2,8 δισ. Αφορούσε 14.024 δάνεια προς μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μερικούς μήνες αργότερα, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την πώληση ενός ακόμα χαρτοφυλακίου, με τον κωδικό Velocity 1, το οποίο αφορούσε μη εξασφαλισμένα δάνεια λιανικής τραπεζικής, συνολικού υπόλοιπου 245 εκατ. ευρώ. Το ιδιαίτερο προβληματικό χαρτοφυλάκιο, το οποίου η λογιστική αξία ήταν μόλις 34 εκατ. ευρώ, αποκτήθηκε από την APS Delta.

Τον Γενάρη του 2020, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε συμφωνία για το project  Velocity 2. To πακέτο μη εξυπηρετούμενων δανείων είχε παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά του Velocity 1 και αυτή τη φορά αποκτήθηκε από τον Όμιλο B2Holding. Είχε ονομαστική αξία 398 εκατ. ευρώ και λογιστική αξία 133 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια αφορούσαν περίπου 10.000 δανειολήπτες, εκ των οποίων η μεγάλη πλειοψηφία ήταν ιδιώτες (περίπου 8.400) ενώ αρκετά δάνεια είχαν παραχωρηθεί και προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (περίπου 1.600).    

Μετά τη συμφωνία για το Helix 1 και δυο χρόνια μετά, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για το project Helix 2(a). Αγοραστής αυτήν τη φορά ο κολοσσός διαχείρισης κεφαλαίων, Pimco, η οποία θα αποκτούσε δάνεια λογιστικής αξίας €916 εκατ. με συμβατικό υπόλοιπο €1,46 δισ. Παρόλο που η λογιστική αξία των δανείων ήταν σημαντικά μικρότερη από το Helix 1, εντούτοις, περιλάμβανε πολύ περισσότερα δάνεια. Συνολικά 22.224 δάνεια, κυρίως προς πελάτες λιανικής και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία είχαν ως εξασφάλιση 5.616 ακίνητα.

Στη συνέχεια, ανακοίνωσε νέα συμφωνία με την Pimco, για το project  Helix 2(b) για  δάνεια λογιστικής αξίας €545 εκατ. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, επιπρόσθετα 16.000 μη εξυπηρετούμενα δάνεια, συνδεδεμένα με 4.000 ακίνητα, έφυγαν από το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας.  


Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου, με αφορμή την πράξη πώλησης ανέφερε με γραπτό μήνυμα στο προσωπικό ότι «φθάνουμε στο τέλος του ταξιδιού που ξεκίνησε το 2014. Συνολικά, από το υψηλό επίπεδο του 2014, μειώσαμε τα ΜΕΔ κατά €14,1 δισ.  ή 94%, σε επίπεδα κάτω από €1 δισ. και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά 54 ποσοστιαίες μονάδες, από 63% σε επίπεδα κάτω από 9%. Είμαστε ευχαριστημένοι με την πρόοδο που επιτυγχάνουμε, έναντι των μεσοπρόθεσμων στρατηγικών μας στόχων, και παραμένουμε σε καλή πορεία για επίτευξη ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια ύψους 5%».

Και όπως σημειώνει ο κ. Νικολάου «αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην επίτευξη του στρατηγικού μας στόχου για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό μας, μια συναλλαγή με θετική επίδραση στους δείκτες κεφαλαίου και στα αποτελέσματά μας που συγχρόνως μας επιτρέπει να επιτύχουμε κατά ένα χρόνο νωρίτερα τον στόχο μας για μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια».

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.