Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Ελκυστική αλλά και με ρίσκο η έκδοση της Τρ. Κύπρου

Η τελευταία έκδοση πρωτοβάθμιου κεφαλαίου μέσω χρεογράφων από την Τράπεζα Κύπρου συνολικού ύψους 220 εκατ. ευρώ με το πολύ ελκυστικό επιτόκιο 12,5% έχει δημιουργήσει ποικίλες αντιδράσεις ανάμεσα σε θεσμικούς επενδυτές της τράπεζας αφού κάποιοι από αυτούς θα καρπωθούν από την απόδοση του του ενώ κάποιοι άλλοι θα μείνουν εκτός.
 
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως στην έκδοση του ομολόγου συμμετείχε περιορισμένη ομάδα υφιστάμενων επενδυτών οι οποίοι ανέλαβαν και το ανάλογο ρίσκο από την ελκυστική αυτή απόδοση του 12,5%. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της Τράπεζας Κύπρου σε σχέση με τα συγκεκριμένα χρεόγραφα, οι βασικοί κίνδυνοι για τους επενδυτές είναι αρκετοί

Το συγκεκριμένο προϊόν δεν έχει προγραμματισμένη λήξη και οι κάτοχοι δεν έχουν το δικαίωμα να προκαλέσουν την εξόφληση των Αξιογράφων Κεφαλαίου ή με άλλο τρόπο την επιτάχυνση της εξόφλησης του κεφαλαίου των Αξιογράφων Κεφαλαίου, εκτός από πολύ περιορισμένες περιστάσεις.

Ειδικότερα, οι τόκοι επί των Αξιογράφων Κεφαλαίου καταβάλλονται μόνο με αποκλειστική και διακριτική ευχέρεια της Εκδότριας και ο Εκδότης (η Τράπεζα δηλαδή) δικαιούται να ακυρώσει ανά πάσα στιγμή την πληρωμή τόκων (όλων ή εν μέρει). Οι ακυρωμένοι τόκοι δεν οφείλονται και δεν θα συγκεντρωθούν ούτε θα πληρωθούν σε καμία χρονική στιγμή και οι κάτοχοι δεν θα έχουν δικαιώματα σε αυτά.
 

Παράλληλα, εκτός από το δικαίωμα του εκδότη να ακυρώνει (όλες ή εν μέρει) τις πληρωμές τόκων ανά πάσα στιγμή, οι όροι των Αξιογράφων Κεφαλαιαγοράς περιορίζουν επίσης τον Εκδότη να καταβάλει τόκους επί των Αξιογράφων Κεφαλαίου υπό ορισμένες περιστάσεις, οπότε οι τόκοι αυτοί θεωρούνται ότι έχουν ακυρωθεί. Οι τόκοι που θεωρούνται ακυρωμένοι δεν οφείλονται και δεν θα συγκεντρωθούν ούτε θα πληρωθούν σε καμία χρονική στιγμή και οι κάτοχοι δεν θα έχουν δικαιώματα σε αυτά.

Ο εκδότης μπορεί επίσης να υποστεί ζημιές εάν ένα από τα δάνειά του ή η επένδυση ιδίων κεφαλαίων στην τράπεζα υπόκειται σε μέτρα επίλυσης εξαιτίας της εφαρμογής των κανονισμών του BRRD (bail-in δηλαδή) και του SRM.

Τέλος, με την ενεργοποίηση ενός γεγονότος, οι κάτοχοι ενδέχεται να χάσουν όλη ή κάποια από την αξία της επένδυσής τους στα Αξιόγραφα Κεφαλαίου.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως το χαμηλότερο ποσό που θα μπορούσε να επενδύσει κάποιος ήταν τα 200,000 ευρώ.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.