Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Η Τρ. Κύπρου αποδεσμεύει τις εννιάμηνες εμπρόθεσμες καταθέσεις

Την αποδέσμευση των εννιάμηνων εμπρόθεσμων καταθέσεων οι οποίες λήγουν στις 30 Απριλίου 2014 αποφάσισε στη σημερινή του συνεδρία το ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου.
Η συνολική αξία των καταθέσεων που είχαν δεσμευθεί βάσει των διαταγμάτων ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας τον Ιούλιο 2013, ανέρχεται στα €933 εκ.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου Κρίστης Χασαπης μετά τη συνεδρία, η συγκεκριμένη απόφαση για την αποδέσμευση των εννιαμήνων εμπρόθεσμων καταθέσεων έχει ληφθεί μετά από διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Η αποδέσμευση των εννιάμηνων εμπρόθεσμων καταθέσεων θα γίνει σε τρεις φάσεις. Το ένα τρίτο (1/3) των καταθέσεων αποδεσμεύεται άμεσα και είναι διαθέσιμο σε τρεχούμενους λογαριασμούς των κατόχων τους, το ένα τρίτο (1/3) των καταθέσεων μετατρέπεται σε τρίμηνη εμπρόθεσμη κατάθεση που λήγει και αποδεσμεύεται αυτόματα στις 31 Ιουλίου 2014 και ένα τρίτο (1/3) των καταθέσεων μετατρέπεται σε εξάμηνη εμπρόθεσμη κατάθεση που λήγει και αποδεσμεύεται αυτόματα στις 31 Οκτωβρίου 2014 .


Όπως δήλωσε ο κ. Χασάπης, καθοριστικοί παράγοντες για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης ήταν η βελτίωσης της ρευστότητας της Τράπεζας που παρατηρείται του τελευταίους μήνες και οι συγκεκριμένες και συντομευμένες ενέργειες της Τράπεζας για βελτίωση της ρευστότητας μέσω απομόχλευσης.
Πρόσθεσε ότι η σημερινή αποδέσμευση, έρχεται και προσθέτει άλλη μια θετική εξέλιξη στη πορεία της Τράπεζας Κύπρου μετά την ολοκλήρωση της πώλησης των δραστηριοτήτων του συγκροτήματος στην Ουκρανία και την πώληση της επένδυσής της Τράπεζας στην ρουμανική Banca Transilvania.
«Επιπλέον, η αποδέσμευση αντανακλά τη συνετή διαχείριση ρευστότητας της Τράπεζας και λαμβάνει υπόψη την βελτίωση στο οικονομικό περιβάλλον. Με αυτή την απόφασή της η διεύθυνση της Τράπεζας ανταποδίδει την εμπιστοσύνη των καταθετών της και ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας για ενίσχυση της ρευστότητα στην πραγματική οικονομία», ανέφερε ο κ. Χασάπης.
Η Τράπεζα επισημαίνει παράλληλα ότι τα αποδεσμευμένα ποσά θα υπόκεινται στα γενικά περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στο τραπεζικό σύστημα.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.