Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


«Καμπάνες» 8 εκατομμυρίων σε τραπεζίτες

Διοικητικά πρόστιμα Κεφαλαιαγοράς σε πρώην της Λαϊκής και Κύπρου για τα ελληνικά ομόλογα

Το ψηλότερο πρόστιμο (€705.000 στον καθένα) επιβλήθηκε στους Α. Βγενόπουλο και Ε. Μπουλούτας
Διοικητικά πρόστιμα που αθροιζόμενα πλησιάζουν τα 8 εκ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου και στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και εκτελεστικούς αξιωματούχους των δύο τραπεζών αναφορικά με τις επενδύσεις τους σε ελληνικά ομόλογα.
Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η έρευνα της επικεντρώθηκε στην πληροφόρηση που οι εταιρείες Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ παρείχαν στους επενδυτές και το κοινό ευρύτερα, μέσα από τη δημοσίευση των Οικονομικών τους Εκθέσεων και τη δημοσίευση Ενημερωτικών Δελτίων τo έτος 2010 και το έτος 2011 μέχρι το πρώτο PSI, σε σχέση με το ύψος της επένδυσής τους σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και τους κινδύνους της εν λόγω επένδυσης, κατά την περίοδο όπου τα ΟΕΔ δέχονταν συνεχείς υποβαθμίσεις, στο κατά πόσον οι εταιρείες Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ εφάρμοζαν τις Αρχές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ (ΚΕΔ), τις οποίες δήλωναν στις Οικονομικές τους Εκθέσεις και Ενημερωτικά Δελτία ότι είχαν υιοθετήσει, κατά τα έτη 2010 και 2011.


Κατόπιν εξέτασης των στοιχείων ενώπιον της, η Επιτροπή διαπίστωσε παραβάσεις εκ μέρους των δύο τραπεζών των Περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόμου (‘ο Ν.116(Ι)/2005’), του Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου (‘ο Ν.190(Ι)/2007’), του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου (‘ο Ν.114(Ι)/2005’). Υπενθυμίζεται το κούρεμα του ελληνικού δημοσίου χρέους στοίχισε στις κυπριακές τράπεζες €4,5 δισεκατομμύρια.
ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Λαϊκή Τράπεζα: €1.050.000
 
Ανδρέας Βγενόπουλος, Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος: €705.000
 
Ευθύμιος Μπουλούτας, Διευθύνων Σύμβουλος: €705.000
 
Χρίστος Στυλιανίδης, Αν. Διευθύνων Σύμβουλος, Μέλος Επ. Διαχ. Κινδύνων: €430.000
 
Παναγιώτης Κουννής, Αν. Διευθύνων Σύμβουλος: €430.000
 
Ελευθέριος Χιλιαδάκης, Εκτελεστικός Σύμβουλος: €170.000

Νεοκλής Λυσσάνδρου, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος, Μέλος Επ. Διαχ. Κινδύνων, Μέλος Επ. Ελέγχου: €200.000
 
Βασίλειος Θεοχαράκης, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος: €35.000
 
Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος Επ. Ελέγχου: €90.000
 
Μάρκος Φόρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος Επ. Διαχ. Κινδύνων, Μέλος Επ. Ελέγχου: €90.000
 
Αννίτα Φιλιππίδου, Οικονομική Διευθύντρια: €100.000
 
Ταμείο Προνοίας Λαϊκής: €50.000

Δημήτρης Πλέιπελ, Μέλος Διαχ. Επ. Τ. Προνοίας, Διευθ. Διαχ. Κινδύνου: €10.000
 
Σύνολο: €4.065.000

 

Τράπεζα Κύπρου: €950.000
 
Θεόδωρος Αριστοδήμου, Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος: €530.000
 
Ανδρέας Ηλιάδης: Εκτελεστικός Διοικ. Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Μέλ. Επ. Διαχ. Κινδύνων, Μέλος Επι. ALCO: €530.000
 
Γιάννης Κυπρή, Εκτελεστικός Διοικ. Σύμβουλος, Αν. Διευθ. Σύμβουλος, Λειτ. Συμμόρφωσης για ΚΕΔ, Μέλος Επ. ALCO: €330.000
 
Γιάννης Πεχλιβάδης, Εκτελ. Διοικ. Σύμβουλος, Α` Αν. Διευθύνων Σύμβουλος: €330.000
 
Ανδρέας Αρτέμη, Μη Εκτελ. Πρόεδρος, Μέλος Επ. Διαχ. Κινδύνων: €170.000
 
Κώστας Σεβέρης, Μη Εκτελ. Μέλος, Μέλος. Επ. Ελέγχου, Μέλος Επ. Διαχ. Κινδύων: €110.000
 
Γεώργιος Γεωργιάδης, Μη Εκτελ. Μέλος, Μέλος Επ. Ελέγχου, Μέλος Επ. Διαχ. Κινδύνων: €110.000
 
Κώστας Χατζήπαπας, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος Επ. Διαχ. Κινδύων: €110.000
 
Νικόλας Τσάκος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος Επ. Διαχ. Κινδύνων: €110.000
 
Ανδρέας Ιακωβίδης, Μη Εκτελ. Μέλος, Μέλος Επ. Διαχ. Κινδύνων: €80.000
 
Σταύρος Κωνσταντινίδης, Μη Εκτελ. Μέλος, Μέλος Επ. Ελέγχου: €80.000
 Χρίστος Χατζημιτσής, Γεν. Διευθυντής Οικ. Διεύθυνσης και Στρατηγικής: €80.000
 
Σύνολο: €3.520.000
«Εσφαλμένη η απόφαση»
Για «έκδηλα εσφαλμένη» απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την επιβολή διοικητικών προστίμων και επίπληξης κάνουν λόγο οι νομικοί σύμβουλοί πρώην Διοικητικών Συμβούλων της Τράπεζας Κύπρου, εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεση των πελατών τους να προσφύγουν στα δικαστήρια. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν τα δικηγορικά γραφεία «Χρύσης Δημητριάδης & Σία» και «Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης» αναφέρεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς «δεν ενέργησε αντικειμενικά, αμερόληπτα και με βάση καθιερωμένες αρχές δικαίου, αλλά με σκοπό να μεταθέσει το ζήτημα σε βάθος χρόνου στους ώμους της δικαιοσύνης».

Προστίθεται ότι η απόφαση «διαπνέεται από μια προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων στην κοινή γνώμη», διασύροντας το καλό όνομα και τη φήμη των πελατών τους «κατά αδικαιολόγητο και αστήρικτο τρόπο».
«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τους χρησιμοποίησε ως εξιλαστήρια θύματα» προς εξυπηρέτηση του στόχου του αποπροσανατολισμού και της αποκόμισης της εύνοιας της κοινής γνώμης, «ενεργώντας ταυτόχρονα ως ερευνητής, κατήγορος και τιμωρός», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Συμπληρώνεται ότι με την απόφαση αυτή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει αυτοαναιρεθεί, καθώς τα ενημερωτικά δελτία της Τράπεζας «όχι μόνο συντάχθηκαν κατά τρόπο απόλυτα σύμφωνο με το Νόμο αλλά και εγκρίθηκαν από την ίδια την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προτού εκδοθούν στο κοινό».

Ως προς τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας, αναφέρεται ότι «ήταν απόλυτα σύμφωνες με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα», ενώ «η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν ήγειρε κατά τον ουσιώδη χρόνο οποιεσδήποτε ενστάσεις ή υποδείξεις για διόρθωση τους».
«Κυνήγι μαγισσών»
Ανυπόστατη χαρακτηρίζει την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ο κ. Δημήτρης Πλέιπελ μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας της Λαϊκής, στον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 10 χιλιάδων ευρώ.
Σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για εκ των υστέρων «κυνήγι μαγισσών, και για αναζήτηση εξιλαστήριων θυμάτων. Ο κ. Πλέιπελ υποστηρίζει ότι ενήργησε καλόπιστα υπογράφοντας το ενημερωτικό δελτίο της 1.9.2010, το οποίο, όπως υποστηρίζει, δεν περιελάμβανε στις 165 σελίδες του και στις πάμπολλες αναφορές του για ρίσκα το γεγονός ότι οίκοι αξιολόγησης κατά την έκδοση του δελτίου αξιολογούσαν επενδύσεις σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου της Τράπεζας στις χαμηλότερες και/ή μη επενδυτικές βαθμίδες, πληροφόρηση που θεωρήθηκε από την Επ. Κεφαλαιαγοράς εκ των υστέρων και τρία χρόνια μετά, αναγκαία.

Υποστηρίζει επίσης ότι διορίστηκε στη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου από την Τράπεζα ως εντεταλμένος υπάλληλός της και την εκτελούσε ως μέρος των καθηκόντων του. «Κλήθηκα να υπογράψω ένα δελτίο το οποίο ετοιμάστηκε από Κ.Ε.Π.Ε.Υ. σε συνάρτηση με νομικούς σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχαν οι εγκεκριμμένοι ελεγκτές, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοτράς και για το οποίο με διαβεβαίωναν ότι πληροί όλες τις υποχρεώσεις βάσει της νομοθεσίας» αναφέρει μεταξύ άλλων. 

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.