Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Λήψη διορθωτικών μέτρων στη δικαιοσύνη ζητά ο Γενικός Εισαγγελέας

Λευκωσια ,

Για την κάθοδο της GRECO στην Κύπρο λέει ότι οι συστάσεις της αναμένεται να είναι ιδιαίτερα καθοδηγητικές,
Τη λήψη άμεσων διορθωτικών μέτρων στη δικαιοσύνη ζητά ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης, λέγοντας παράλληλα ότι τα προβλήματα σοβούν εδώ και καιρό. Μέσα από τρεις συνεντεύξεις που φιλοξενεί σήμερα ο κυριακάτικος Τύπος, ο κ. Κληρίδης τοποθετείται παράλληλα και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπως το θέμα της εμπλοκής του Γενικού Εισαγγελέα στις διαδικασίες μεταρρύθμισης στη δικαιοσύνη, ο διορισμός ερευνητικής επιτροπής, αλλά και η έκβαση πρόσφατων υποθέσεων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) αλλά και στην υπόθεση της FBME.

Σε συνέντευξή του στην «Αλήθεια» και στον Παναγιώτη Χατζηδημητρίου ο Γενικός Εισαγγελέας λέει ότι η εμπιστοσύνη του κοινού προς τη δικαιοσύνη και τους φορείς απονομής της θα αποκατασταθεί όταν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που θα διορθώσουν τα όσα κακώς έχοντα τώρα, αλλά και παλιότερα έχουν αναδειχθεί.
 
Λέει ακόμη ότι η μεγάλη δημόσια συζήτηση που έγινε πρόσφατα και συνεχίζει ακόμη γύρω από τα θέματα της δικαιοσύνης, έγινε κατ’ αρχάς αιτία να αναδειχθούν ή να δημοσιοποιηθούν σοβαρά ζητήματα, τα οποία σοβούν εδώ και πολύ καιρό και στα οποία, όπως λέει, δεν είχαμε εγκύψει με σοβαρότητα.
 
Σύμφωνα με τον κ. Κληρίδη, εξαιτίας όσων έχουν αποκαλυφθεί και συζητηθεί δημόσια, άρχισαν ήδη να λαμβάνονται κάποια μέτρα προς εξάλειψη τέτοιων φαινομένων, με τον Γενικό Εισαγγελέα να προσθέτει ότι «η ορθότητα και η επάρκειά τους θα κριθεί στην πορεία».
 
Ο κ. Κληρίδης λέει ακόμη ότι η παράλειψη εμπλοκής του Γενικού Εισαγγελέα και της Νομικής Υπηρεσίας στις διαδικασίες μεταρρύθμισης στη δικαιοσύνη καταλογίζεται κατά κύριο λόγο στο Ανώτατο Δικαστήριο και μετά στην εκτελεστική εξουσία. «Δεν είναι θέμα πρόθεσης ή όχι παραγκωνισμού, αλλά ένα πραγματικό γεγονός» συμπληρώνει.
 
Ερωτηθείς για την τοποθέτηση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για τα τεκταινόμενα στη δικαιοσύνη, ο κ. Κληρίδης λέει ότι η ανακοίνωση του ΠΔΣ φανερά αποσκοπούσε στην τήρηση κάποιων ισορροπιών και στην αποφυγή δημιουργίας περαιτέρω εντάσεων. «Δεν συμφωνώ όμως με τη διαπίστωση ότι δεν τίθεται θέμα αξιοπιστίας της δικαιοσύνης» λέει.
 
Σε άλλη ερώτηση για τις φωνές που ακούστηκαν, ζητώντας την παραίτηση του Προέδρου του Ανωτάτου ο κ. Κληρίδης είπε ότι με γραπτές δηλώσεις του και προφορικές αναφορές στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή προσπάθησε να αναδείξει το πρόβλημα που ηγέρθηκε. «Πέραν τούτου δεν θεωρώ ορθό να εκφέρω άποψη για το ερώτημα που θέτετε» λέει.
 
Χαρακτηρίζει τέλος καλοδεχούμενη τη θέσπιση κώδικα δεοντολογίας δικαστών ενώ για την κάθοδο της GRECO στην Κύπρο λέει ότι οι συστάσεις της αναμένεται να είναι ιδιαίτερα καθοδηγητικές, αν και όχι δεσμευτικές.
 
Στη συνέντευξή του στην «Χαραυγή» και τον Νεόφυτο Νεοφύτου, ο κ. Κληρίδης λέει ότι «αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη και ευαίσθητη θέση θα πρέπει να την κατέχει πρόσωπο που δεν είναι πολιτικά τοποθετημένο, που να μην έχει εξαρτήσεις και που να μπορεί να ενεργεί αποκρούοντας οποιεσδήποτε εξωτερικές παρεμβάσεις».
 
Λέει εξάλλου ότι η υπηρεσία στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα – και ιδίως αν αυτός επιτελεί τα καθήκοντά του χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που εμπλέκονται – είναι αναπόφευκτο να δημιουργήσει και έχθρες και δυσαρέσκειες, μέχρι και ανελέητες επιθέσεις. «Αυτό είναι ακριβώς που πιστεύω ότι συνέβηκε τα τελευταία χρόνια» λέει.
 
Ο κ. Κληρίδης λέει εξάλλου ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή του νομικού συμβούλου του κράτους στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Σε άλλη ερώτηση χαρακτηρίζει άξια επεξεργασίας την εισήγηση για διαχωρισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, ως νομικού συμβούλου του κράτους, από τις εξουσίες του σε ποινικές υποθέσεις, οι οποίες μπορούν να ανατεθούν σε άλλο αξιωματούχο.
 
Λέει τέλος ότι η απόφαση του ΕΔΑΔ στην υπόθεση Γκιουζέλγιουρτλου έχει για την Κυπριακή Δημοκρατία πολύ μεγάλη νομική, αλλά και πολιτική σημασία.

Στην περίπτωση της FBME, λέει ότι οι συντονισμένες προσπάθειες της Κεντρικής Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών με τη Νομική Υπηρεσία και ξένο οίκο οδήγησαν στην απόρριψη υπέρογκων διεκδικήσεων των ιδιοκτητών της Τράπεζας για αποζημιώσεις πέραν του 1 δις ευρώ.
 
Εξάλλου, σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή» και στον Απόστολο Τομαρά ο κ. Κληρίδης λέει ότι προβάλλεται άμεσα η ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων που να διέπουν με αυστηρό τρόπο τα των περιπτώσεων εξαίρεσης δικαστών λόγω συγγενικών σχέσεων και λόγω ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων.
 
Αναφέρει επίσης ότι προέχει η ανάγκη δημιουργίας τριτοβάθμιου Εφετείου έτσι ώστε να παρέχεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εγείρονται στο δευτεροβάθμιο στάδιο σοβαρά θέματα τόσο ουσίας ως προς την ορθότητα αποφάσεων, όσο και θέματα αμεροληψίας, η δυνατότητα ανατροπής των αποφάσεων.
 
Όσον αφορά το ενδεχόμενο λήψης άλλων μέτρων, όπως το διορισμό ερευνητικής επιτροπής ή την ποινική διερεύνηση, ο κ. Κληρίδης λέει ότι «ο Γενικός Εισαγγελέας δεν θα ήταν το κατάλληλο πρόσωπο να αποφασίζει λόγω της εμπλοκής του στα υπό εξέταση ή υπό έρευνα θέματα».
 
Σε ερώτηση αν υπάρχει ζήτημα συγκέντρωσης υπερβολικής επιρροής στη δικαιοσύνη κάποιων δικηγορικών γραφείων λόγω συγγενικών σχέσεων δικαστικών λειτουργών με εργαζόμενους σε δικηγορικά γραφεία, ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι «όπως επιβεβαιώθηκε από τα πρόσφατα γεγονότα και ιδιαίτερα από την εκδίκαση των δύο εφέσεων που αφορούσαν την Τράπεζα Κύπρου, υπάρχει πρόβλημα».
 
Σε ό,τι αφορά τις έρευνες για την οικονομία και τις υποθέσεις που έχουν παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ο κ. Κληρίδης λέει ότι «ίσως για πρώτη φορά , εκεί όπου κατέστη δυνατόν να συλλεχθεί από τις ανακριτικές αρχές ικανοποιητικό αποδεικτικό υλικό, οδηγήθηκαν στο δικαστήριο και τράπεζες και πρόεδροι και μέλη διοικητικών τους συμβουλίων και ανώτατοι εκτελεστικοί διευθυντές».
 
Αυτό, συνεχίζει ο Γενικός Εισαγγελέας «δίδει ένα ηχηρό μήνυμα και είναι, κατά την άποψή μου, σοβαρός αποτρεπτικός παράγοντας εναντίον της επανάληψης παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον».
 
Κληθείς να απαντήσει αν θα αποδεχόταν σήμερα τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα με τη σοφία των πεντέμισι ετών που έχει αποκομίσει, ο κ. Κληρίδης είπε ότι «παρά το γεγονός ότι διαπιστώνω εν τέλει πως οι δυσκολίες και το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι ανέμενα όταν αποδεχόμουν αυτή τη θέση, δεν μπορώ να πω ότι έχω μετανιώσει».

Πηγή: http://politis.com.cy/article/lipsi-diorthotikon-metron-sti-dikeosini-zita-o-genikos-isangeleas

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.