Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Με πλαφόν νομική αρωγή σε κατόχους αξιογράφων(ΚΥΠΡΟΣ)

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ (ΚΥΠΡΟΣ)

ΤΗΝ παραχώρηση δωρεάν νομικής αρωγής σε κατόχους αξιογράφων πιστωτικών ιδρυμάτων και την επιβολή πλαφόν μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ στα δικηγορικά έξοδα, προβλέπει νομοσχέδιο που κατάθεσε η Κυβέρνηση στη Βουλή. Η νομική αρωγή θα παραχωρείται στους κατόχους αξιογράφων που απέκτησαν αξιόγραφα τη χρονική περίοδο μεταξύ 2008 μέχρι και τον Μάρτιο του 2013, λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η Κύπρος και της δεινής οικονομικής θέσης στην οποία έχουν περιέλθει οι κάτοχοι αξιογράφων.

 

Τον περασμένο Μάρτιο το Υπουργικό Συμβούλιο έκρινε δικαιολογημένη τη συμπερίληψη και των κατόχων αξιογράφων στους δικαιούχους δωρεάν νομικής αρωγής ενώπιον του δικαστηρίου, στη βάση αντίστοιχων ρυθμίσεων που ισχύουν και για τους ενυπόθηκους οφειλέτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Ε του Νόμου, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και ειδικότερα το γεγονός ότι οι κάτοχοι αξιογράφων έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική θέση, καθώς επίσης και στο γεγονός ότι μόνο δικαστικά μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Ταυτόχρονα, και για σκοπούς περιορισμού του ύψους των δαπανών με τις οποίες θα επιβαρυνθεί το δημόσιο, το Υπουργικό Συμβούλιο έκρινε ότι ενδείκνυται να τεθεί οροφή με τον καθορισμό του μέγιστου ποσού, το οποίο θα παρέχεται από το κράτος ως δωρεάν νομική αρωγή προς τους δικηγόρους.

Η τροποποίηση

Συγκεκριμένα, τροποποιείται ο νόμος περί νομικής αρωγής, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν νομικής αρωγής, κάτω από τον μηχανισμό και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο βασικός Νόμος, σε κατόχους αξιογράφων πιστωτικών ιδρυμάτων, που αποκτήθηκαν τη χρονική περίοδο 2008 μέχρι και τον Μάρτιο του 2013. Ταυτόχρονα, και για σκοπούς περιορισμού του ύψους των δαπανών με τις οποίες θα επιβαρυνθεί το Δημόσιο, καθορίζεται ανώτατο όριο αμοιβής προς τους δικηγόρους, οι οποίοι θα παρέχουν νομική αρωγή στις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Η αμοιβή που θα καταβάλλεται σε δικηγόρο για την κάλυψη των δικηγορικών του εξόδων και άλλων δαπανών, για σκοπούς παροχής δωρεάν νομικής αρωγής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ ανά υπόθεση.

Σημειώνται πως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του περί νομικής αρωγής Νόμου, όπως έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί, δωρεάν νομική αρωγή παρέχεται σε άτομα με ανεπαρκείς οικονομικούς πόρους, προκειμένου περί αστικών υποθέσεων, σε διαδικασίες για καθορισμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε διασυνοριακές διαφορές μεταξύ πολιτών κρατών - μελών της ΕΕ, σε θύματα εμπορίας προσώπων και σε παιδιά-θύματα άγρας για σεξουαλικούς σκοπούς, παιδικής πορνογραφίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή/και σεξουαλικής κακοποίησης για την απαίτηση αποζημίωσης, όπως επίσης και σε διαδικασίες πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.