Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Νέα Θετική Απόφαση για 16 εντολείς - κατόχους ΜΑΕΚ κατά της Τράπεζας Κύπρου

Εμβληματική Απόφαση υπ’αριθ. 2973/2019 του ΠολΠρωτΑθ, υπερ κατόχων ΜΑΕΚ κατά της Τράπεζας Κύπρου

Με την ανωτέρω απόφαση, η οποία αφορούσε 16 εντολείς των γραφείων μας που διεκδικούσαν αποζημίωση ποσού άνω των 2.5 εκατ ευρώ, αναγνωρίζεται η υποχρέωση της Τ. Κύπρου να καταβάλλει αποζημιώσεις στους ζημιωθέντες ενάγοντες και καταδικάζει την εναγομένη Τράπεζα να καταβάλλει μέρος των δικαστικών εξόδων για όλους.

Από την απόφαση αυτή σταχυολογούμε τα εξής:

  1. Επρόκειτο περι ιδιωτών επενδυτών-καταθετών που επεδίωκαν την ασφαλή τοποθέτηση των χρημάτων τους, ενώ ουδείς εξ αυτών ήταν επαγγελματίας επενδυτής που να κατανοεί τους κινδύνους των σύνθετων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως ήταν τα αξιόγραφα αυτά (αόριστης διαρκείας, “perpetual”,δηλαδή πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα αόριστης διάρκειας, μειωμένης εξασφάλισης, μετατρέψιμες σε μετοχές κατά την αυτοτελή προαίρεση της εκδότριας)
  2. Το γεγονός της κατοχής αμοιβαίων κεφαλαίων ή μετοχών δεν αναιρεί το συντηρητικό τους επενδυτικό προφίλ, καθώς έκαστο τραπεζικό προϊόν διαφέρει ως προς την λειτουργία του και τους κινδύνους που εγκυμονεί και άρα τα ανωτέρω σύνθετα προϊόντα δεν συνιστούσαν προθεσμιακή κατάθεση, ούτε ασφαλές επενδυτικό προϊόν.
  3. Ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι εκτελώντας εντολές της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής και Επενδυτικής Διαχείρισης της Τράπεζας τα προωθούσαν με μονομερή, ελλιπή ασαφή και παραπλανητική ενημέρωση ως «εγγυημένα» προϊόντα αντίστοιχα με προθεσμιακές καταθέσεις και έτσι η εναγόμενη Τράπεζα προκάλεσε με δόλο και μετερχόμενη απατηλή συμπεριφορά ζημία στους ενάγοντες, παριστώντας εν γνώσει της ψευδή γεγονότα ως αληθή.
  4. Ότι απορρίφθηκε ο ισχυρισμός περί δήθεν επαρκούς ενημερώσεως των επενδυτών μέσω του εκδοθέντος ενημερωτικού δελτίου, καθώς το δελτίο αυτό ήταν πολυσέλιδο (147 σελ.), με τεχνικούς, οικονομικούς όρους μη κατανοητούς σε κάποιον που δεν είναι ΘΕΣΜΙΚΟΣ ή συστηματικός επενδυτής, με εξειδικευμένες μάλιστα τεχνικές γνώσεις, καθώς οι όροι «μετατρέψιμα αξιόγραφα, ενισχυμένο κεφάλαιο, αόριστη διάρκεια, ελάσσων προτεραιότητα, μειωμένη εξασφάλιση, αιώνια ομόλογα, πρωτοβάθμιο κεφάλαιο κλπ», δεν κατανοούνται από τον οποιονδήποτε τραπεζικό πελάτη.
  5.  Ότι η εναγόμενη Τράπεζα παρείχε ανεπίτρεπτα επενδυτικές συμβουλές κατά την πώληση των ΜΑΕΚ το 2011, όπως κατέληξαν διάφορες Εποπτικές Αρχές (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ανεξάρτητη Αρχή  του Συνηγόρου του Καταναλωτή) και παρεβίασε τις διατάξεις του Ν.3606/2007, υπέχουσα αδικοπρακτική ευθύνη και άρα υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση στους ενάγοντες και για ηθική βλάβη.

Η απόφαση αυτή ενισχύει την ήδη ισχυρή νομολογία προστασίας επενδυτών στην χώρα μας και θέτει πλέον το ισχυρό αποτύπωμα των γραφείων μας σε παρόμοιες υποθέσεις.

Ελπίζουμε, η εξαιρετικά δυσάρεστη εμπειρία των Ελλήνων επενδυτών τα τελευταία 10 χρόνια από την προώθηση σύνθετων τραπεζικών προϊόντων από τις Τράπεζες , συγκεκαλυμμένων ως δήθεν «προθεσμιακών καταθέσεων», να έχει συνετίσει τους παρέχοντες τέτοιες επενδυτικές υπηρεσίες και κατά την επερχόμενη –μοιραία- ανάκαμψη της καταθετικής και επενδυτικής εμπιστοσύνης των ιδιωτών να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα.

kYROS LAW OFFICES

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.