Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


  • Αρχική
  • Τελευταία νέα
  • Φορτωμένοι με πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρώην τραπεζίτες. Δεν έχει εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ

Φορτωμένοι με πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρώην τραπεζίτες. Δεν έχει εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ

 Με πρόστιμα ύψους πέραν των €10 εκατ. ολοκλήρωσε τις έρευνες της η Κυπριακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την τραπεζική κρίση και αφορά στην περίοδο πριν το bail in, μεταξύ 2010 και 2011. Το 2014 ήταν χρονιά ορόσημο για την πορεία της Κεφαλαιαγοράς καθώς επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους €8,2 εκατ. σε τραπεζικά στελέχη και στις Τράπεζα Κύπρου και Λαϊκή, ενώ μόλις την προηγούμενη βδομάδα ανακοινώθηκαν πρόστιμα ύψους €1,14 εκατ. σε πρώην επτά διοικητικούς συμβούλους και στην πρώην οικονομική διευθύντρια της Λαϊκής Τράπεζας εξαιτίας της μη επάρκειας των προβλέψεων για τα λεγόμενα «MIGΟ-δάνεια».
Πρόκειται για τα δάνεια που δόθηκαν από τη Λαϊκή Τράπεζα για τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της MIG.

Τα κυριότερα πρόστιμα επιβλήθηκαν στην αφρόκρεμα του τραπεζικού συστήματος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο και έλαβε τις κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την αγορά των ελληνικών ομολόγων. Η ιστορία με τα ελληνικά ομόλογα χρονολογείται το 2009, όταν η Τράπεζα Κύπρου ξόδεψε δισεκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει ελληνικά ομόλογα, την ώρα που οι διεθνείς επενδυτές μείωναν την έκθεσή τους στην Ελλάδα.

Οι απώλειες αυτές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην οικονομική κρίση, καθώς όταν οι τράπεζες χρειάστηκαν στήριξη στράφηκαν στην Κυβέρνηση και, μετέπειτα, η Κύπρος βρέθηκε στον μηχανισμό στήριξης. Υπενθυμίζεται ότι το κούρεμα του ελληνικού δημοσίου χρέους στοίχισε στις κυπριακές τράπεζες 4,5 δισ. ευρώ.

Στην πρώτη και δεύτερη θέση βρίσκονται τα διοικητικά πρόστιμα, συνολικά ύψους €1,2 εκατ. στην Τράπεζα Κύπρου και €1 εκατ. στη Λαϊκή Τράπεζα. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Ευθύμιος Μπουλούτας, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Λαϊκής (πρόστιμα €1 εκατ.) και ακολουθεί ο Ανδρέας Ηλιάδης, πρώην εκτελεστικός διοικητικός σύμβουλος, διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων (πρόστιμα €730 χιλ.).

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται ο πρώην ισχυρός άντρας του τραπεζικού συστήματος Αντρέας Βγενόπουλος (πρόστιμο €705 χιλ.) και ακολουθεί ο Θεόδωρος Αριστοδήμου, πρώην μη εκτελεστικός πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου (πρόστιμα €590 χιλ.).

Να σημειωθεί ότι η Κεφαλαιαγορά δεν έχει εισπράξει κανένα ποσό από τα συνολικά €10 εκατ. που έχει επιβάλει στις τράπεζες και στα τραπεζικά στελέχη παρά μόνο σε μια περίπτωση που αφορά ένα μικρό ποσό.
Πιο αναλυτικά οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνουν:

    – Στον κ. Μπουλούτα είχε επιβληθεί και πρόστιμο ύψους €100 χιλ. για παραπλανητικές δηλώσεις σε σχέση με τη ρευστότητα της Λαϊκής (υπ’ αναφορά περίοδος 28/9/2011).
     Αναφορικά με τη μη ανακοίνωση εμπιστευτικής πληροφορίας σε σχέση με τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας Κύπρου κλήθηκαν να πληρώσουν πρόστιμο ύψους €290 χιλ. (υπ’ αναφορά περίοδος 14/6/2012) τέσσερα πρώην στελέχη (Γ. Κυπρής, Α. Ηλιάδης, Γ. Πεχλιβανίδης και Θ. Αριστοδήμου) και η ίδια η Τράπεζα.
     Άλλες €460 χιλ. κλήθηκαν να πληρώσουν έξι στελέχη (Α. Ηλιάδης, Γ. Κυπρής, Α. Αρτέμης, Γ. Γεωργιάδης, Κ. Χατζήπαπα και Κ. Σεβέρη) και η ίδια η Τράπεζα Κύπρου σχετικά με τη μη ανακοίνωση πληροφοριών για τα ομόλογα ελληνικού Δημοσίου (υπ’ αναφορά περίοδος 13/1/2010 και 28/4/2010).
    Η Κεφαλαιαγορά επέβαλε πρόστιμα ύψους €4 εκατ. στη Λαϊκή Τράπεζα και σε 11 πρώην στελέχη (Α. Βγενόπουλος, Ε. Μπουλούτας, Χ. Στυλιανίδης, Π. Κουννής, Ε. Χιλιαδάκης, Ν. Λυσάντρου, Θεοχαράκης, Κ. Μυλωνάς, Μ. Φόρος, Α. Φιλιππίδου) για ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την επένδυση σε ομόλογα ελληνικού δημοσίου. Για την ίδια κατηγορία επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους €3,5 εκατ. στην Τράπεζα Κύπρου και σε 12 στελέχη (Θ. Αριστοδήμου, Α. Ηλιάδης, Γ. Κυπρής, Γ. Πεχλιβανίδης, Αρτέμης, Κ. Σεβέρης, Γ. Γεωργιάδης, Κ. Χατζήπαπα, Τσάκο, Ιακωβίδη, Σ. Κωνσταντινίδη και Χ. Χατζιμιτσή).
    Επιβλήθηκαν πρόστιμα €120 χιλ. σε πρώην αξιωματούχους της Λαϊκής για μη ανακοίνωση πληροφορίας σε σχέση με κρατική στήριξη (€50 χιλ. στον κ. Στυλιανίδη και €70 χιλ. στον κ. Μπουλούτα) και πρόστιμα ύψους €665 χιλ. στην Τρ. Κύπρου και σε 8 στελέχη (Α. Αρτέμης, Γ. Κυπρής, Γ. Πεχλιβανίδης, Σ. Κωνσταντινίδης, Κ. Σεβέρης, Γ. Γεωργιάδης, Ε. Καραμάνου και Χ. Χατζημιτσής) για διατήρηση της λογιστικής υπεραξίας που προέκυψε από την αγορά της Uniastrum Bank.
    Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους €1,1 εκατ. σε διάφορους αξιωματούχους της Λαϊκής λόγω της μη επάρκειας των προβλέψεων για τα λεγόμενα «MIGΟ-δάνεια»: Ε. Μπουλούτα (€200.000), Χ. Στυλιανίδη (€200.000), Π. Κουννή (€140.000), Ν. Λυσάνδρου (€160.000), Ε. Χιλιαδάκη (€140.000), Μ. Φόρο (€120.000), Κ. Μυλωνά (€100.000) και Α. Φιλιππίδου (€80.000).
     Στην Ελληνική Τράπεζα επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους €100 χιλ. για ενδεχόμενες παραβάσεις σε νόμο του ΧΑΚ και της Επιτροπής.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.