Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Πρώτη δικαίωση καταθετών της Τράπεζας Κύπρου

Με δύο αποφάσεις του (3691 και 3692/2015) το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας δικαιώνει 30 κατόχους μετατρέψιμων αξιογράφων της Τράπεζας Κύπρου και μάλιστα τους αποζημιώνει εν μέρει έως την έκδοση οριστικής απόφασης. Οι αποφάσεις ανοίγουν τον δρόμο σε 440 φυσικά πρόσωπα, πρώην καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου, να διεκδικήσουν ή να πάρουν αμέσως αποζημιώσεις, καθότι κακώς είχαν μετατρέψει, ύστερα από συμβουλή υπαλλήλων της τράπεζας, τις καταθέσεις τους σε Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ), επιτοκίου 6,5% και εγγυημένης επιστροφής κεφαλαίου. Κι αυτό γιατί πολύ γρήγορα αποδείχθηκε ότι δεν λειτουργούσαν σαν προθεσμιακή κατάθεση, όπως τους διαβεβαίωναν οι υπάλληλοι της τράπεζας που τους έδιναν επενδυτικές συμβουλές.
Η μετατροπή των καταθέσεων σε ΜΑΕΚ έγινε μαζικά το 2011 με εκστρατεία πώλησης, όπως αναφέρουν οι αποφάσεις, με στόχο την καλύτερη, αποδοτικότερη και γρηγορότερη προώθηση των προϊόντων, όπως κατέθεσαν πρώην υπάλληλοι της τράπεζας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αναφέρθηκε στους αρμόδιους υπάλληλους ότι αυτοί θα έπρεπε να τονίζουν στους υποψήφιους αγοραστές εκείνα τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του προϊόντος που θα τους οδηγούσαν στην αγορά του, όπως το γεγονός ότι αυτοί θα απολάμβαναν την ασφάλεια της προθεσμιακής κατάθεσης με υψηλό επιτόκιο και εξάμηνη ανάληψη τόκων.

 Στην απόφαση αναφέρεται ότι η τράπεζα «έσπαζε» προθεσμιακές καταθέσεις χωρίς ποινή, ενώ οι δικαστές δέχονται τον ισχυρισμό του Μιχ. Μαρκουλάκου, συνηγόρου καταθετών που προσέφυγαν –εκπροσωπεί πάνω από 700 σε σύνολο 4.600 αγοραστών ΜΑΕΚ–, ότι οι αγοραστές «πείσθηκαν... χωρίς να έχουν κατανοήσει τους κινδύνους οι οποίοι εμπεριέχονταν...» στην τοποθέτηση αυτή. Η τράπεζα υποστήριξε ότι οι αγοραστές των ΜΑΕΚ προσήλθαν αυτοβούλως για να αγοράσουν τους τίτλους, «χωρίς να τους παρασχεθεί οποιαδήποτε συμβουλή ή παρότρυνση».Το δικαστήριο δέχεται ότι δεν είχε δοθεί στους επενδυτές το ενημερωτικό φυλλάδιο της τράπεζας, «το οποίο, ακόμα και αν είχαν αναγνώσει προσεκτικά, δεν θα ήταν σε θέση να κατανοήσουν τη λειτουργία του επίμαχου επενδυτικού προϊόντος...», καθώς δεν ήταν τίποτα περισσότερο από τον «μέσο αποταμιευτή».

Το δικαστήριο

Κάποιοι από τους προσφεύγοντες που είχαν τοποθετήσει στα προϊόντα αυτά τις αποταμιεύσεις μιας ζωής πήραν τόκους έως το τέλος του 2011, αλλά τον Ιούνιο του 2012 οι υπάλληλοι της τράπεζας τους ενημέρωσαν ότι δεν θα τους καταβάλλονταν άλλοι. Το δικαστήριο δέχεται ότι η εναγόμενη «επεδίωκε την εξισορρόπηση της κλονισμένης κεφαλαιακής της επάρκειας, μέσω της αντλήσεως κεφαλαίων από τη διάθεση των εν λόγω αξιογράφων, και υπό αυτή την έννοια έβλαψε περιουσιακά τούς ενάγοντες πρώην πελάτες της». Οι ενάγοντες με το δικόγραφό τους ζητούσαν μόνο το κεφάλαιό τους. Το δικαστήριο εισηγήθηκε η απόφαση να είναι αμέσως προσωρινά εκτελεστή ως προς το 1/5 του ποσού που ζητούσε καθένας από τους ενάγοντες, ενώ επέβαλε και ποινές εύλογης χρηματικής ικανοποίησης λόγω της ηθικής βλάβης, ενόψει της έκτασης της ζημιάς που είχαν υποστεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους ενάγοντες είναι μεγάλης ηλικίας. Για τα συγκεκριμένα αξιόγραφα είχε επιβληθεί στην τράπεζα ποινή από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και από τον Συνήγορο του Καταναλωτή.

«Μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές επιτυχίες είναι η δικαίωση των ανθρώπων που αγόρασαν τα ΜΑΕΚ. Η προσωρινή εκτελεστότητα της απόφασης από τον 1ο βαθμό θα απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων, πολλοί από τους οποίους είναι υπερήλικες, και θα αλλάξει ουσιωδώς τη ζωή τους», δήλωσε στην «Κ» ο κ. Μαρκουλάκος.

Η Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προσβάλει την απόφαση, καθώς ανοίγει την «όρεξη» και σε άλλους ζημιωθέντες. Και η άλλη μεγάλη τράπεζα της Κύπρου, η Λαϊκή, είχε εκδώσει ΜΑΕΚ (έξι φορές λιγότερα από την Κύπρου – συνολικά, οι κάτοχοί τους έφθασαν τους 15.000 στο νησί), χωρίς να είναι σαφές αν η κεντρική τράπεζα του νησιού είχε εγκρίνει την έκδοσή τους και κυρίως την αλλαγή των όρων έκδοσής τους, που έπρεπε να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο. Μετά τη διαδικασία του bail-in στην Κύπρο, οι κάτοχοι των αξιογράφων ειδοποιήθηκαν ότι οι τίτλοι τους είχαν μετατραπεί σε μετοχές χωρίς αξία.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.