Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Κυπριακή Οικονομία Πρόταση για αποζημίωση κουρεμένων

Την ίδρυση εθνικού ταμείου αποζημίωσης και κοινωνικής συνοχής εισηγείται με πρόταση νόμου που κατέθεσε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου, για την αποζημίωση των κουρεμένων καταθετών και των κουρεμένων κατόχων αξιογράφων.

Σκοπός του ταμείου, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, είναι η ίδρυση, χρηματοδότηση ή οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων και η αποζημίωση καταθετών τραπεζών.

Συγκεκριμένα, ως ένας από τους σκοπούς αναφέρεται η σταδιακή αποζημίωση των καταθετών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας που έχασαν καταθέσεις και των καταθετών της Τράπεζας Κύπρου των οποίων οι καταθέσεις μετατράπηκαν σε μετοχικό κεφάλαιο.

Παράλληλα, σκοπείται σταδιακή αποζημίωση των κατόχων αξιογράφων των εν λόγω τραπεζών και των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου, που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων κατά την 25η Μαρτίου 2013.

Στόχος όπως σημειώνεται, είναι η αποζημίωση όσων επλήγησαν ως αποτέλεσμα των προβλημάτων στον τραπεζικό τομέα και της πρόσφατης οικονομικής κρίσης κατόπιν σχεδίου το οποίο θα πρέπει να τύχει έγκρισης από τον υπουργό οικονομικών.

Βάσει της πρότασης νόμου οι πόροι του ταμείου θα προέρχονται από εισοδήματα της Δημοκρατίας από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων κατόπιν διατάγματος του υπουργικού συμβουλίου, από ομόλογα, χρεόγραφα ή μερίδια οργανισμού συλλογικών επενδύσεων και άλλους τίτλους αξιών που εκδίδει και πωλεί το ταμείο, από συνεισφορά του κράτους και από έσοδα που ενδέχεται να προκύψουν από επαναπατρισμό κεφαλαίων ή και νομοθεσιών που προνοούν την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων και επενδύσεων.

Παράλληλα, πόροι θα προέρχονται από την απόκτηση, διαχείριση ή και διάθεση μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων, αξιογράφων και άλλων τίτλων, από κρατική περιουσία που το κράτος επιθυμεί να μεταβιβάσει προς όφελος του ταμείου, από δωρεές ή εισφορές προς το ταμείο, από έσοδα τόκων και μερισμάτων και από άλλες πηγές και νόμιμες δραστηριότητες.

Η διαχείριση του ταμείου, προτείνεται να ανατεθεί σε εννιαμελή επιτροπή διαχείρισης που θα αποτελείται από τον πρόεδρο και οκτώ μέλη που θα διορίζονται από το υπουργικό συμβούλιο για πενταετή θητεία, μετά από εισήγηση του υπουργού και έγκριση της επιτροπής οικονομικών.

Τα μέλη της επιτροπής, σημειώνεται, θα εκπροσωπούν καταθέτες της πρώην Λαϊκής και της
Τράπεζας Κύπρου που είτε έχασαν καταθέσεις είτε οι καταθέσεις τους μετατράπηκαν σε μετοχές, αλλά και τους κάτοχους αξιογράφων των δύο τραπεζών και τους μετόχους της Τράπεζας Κύπρου που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων το Μάρτιο του 2013.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.