Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Τέσσερις έρευνες... πριν το τέλος

Άλλες τέσσερις υποθέσεις που σχετίζονται με την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος τρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Πρόκειται για σημαντικές υποθέσεις, καθώς όταν ολοκληρωθεί η διερεύνησή τους από την Επιτροπή και τα στοιχεία αξιοποιηθούν από τις διωκτικές Αρχές θα ρίξουν φως στις σκοτεινές πτυχές της περιόδου της τραπεζικής φούσκας.

Μία από τις υποθέσεις αφορά τη Λαϊκή Τράπεζα και διερευνάται ενδεχόμενη χειραγώγηση της αγορά μέσω δομημένων ομολόγων της Commerzbank, την περίοδο 2008-2012. Τον Οκτώβριο του 2014 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε στον διορισμό ερευνώντων λειτουργών. Η έρευνα ολοκληρώθηκε και τον περασμένο Φεβρουάριο το πόρισμα υποβλήθηκε στην Επιτροπή η οποία αποφάσισε να καλέσει τη Λαϊκή Τράπεζα και την Commerzbank για παραστάσεις.
Να σημειωθεί πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προτίθεται να αποστείλει το πόρισμα και τον φάκελο της υπόθεσης στον Γενικό Εισαγγελέα. Κατά την εξέταση από τη Νομική Υπηρεσία θα διαπιστωθεί κατά πόσο προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά την Τράπεζα Κύπρου σχετικά με την ενδεχόμενη μη επάρκεια των προβλέψεων για τα δάνεια στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας την περίοδο έως 30/9/2012.

Και σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον Ιούλιο του 2014 αποφάσισε τον διορισμό ερευνώντων λειτουργών. Έναν χρόνο αργότερα, το πόρισμα ολοκληρώθηκε και τον Σεπτέμβριο του 2015 η Επιτροπή αποφάσισε να καλέσει την εταιρεία και το διοικητικό συμβούλιο για παραστάσεις.

Η έρευνα βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των γραπτών παραστάσεων και της τελικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τον Ιούλιο του 2015 η Επιτροπή ενημέρωσε τη Νομική Υπηρεσία για το πόρισμα, η οποία αποφάσισε να μην προχωρήσει η υπόθεση ποινικά.

Η τρίτη υπόθεση αφορά και πάλι τη Λαϊκή Τράπεζα την περίοδο Ιούνιου 2010 μέχρι τον Μάρτιο του 2011. Διερευνώνται ενδεχόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας αναφορικά με την επιμέτρηση των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου στις οικονομικές καταστάσεις της Λαϊκής.

Τον Νοέμβριο του 2015 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε να καλέσει την εταιρεία και το διοικητικό συμβούλιο σε παραστάσεις. Τώρα η έρευνα βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης των γραπτών παραστάσεων και αναμένεται η έκδοση των τελικών αποφάσεων από την Επιτροπή. Για αυτή την περίπτωση δεν έχει ακόμη ενημερωθεί η Νομική Υπηρεσία.

Στην τέταρτη υπόθεση που εκκρεμεί διερευνάται ενδεχόμενη παράβαση από την Τράπεζα Κύπρου του άρθρου 19 σε σχέση με την τιμή της μετοχής της Τράπεζα. Η υπόθεση σχετίζεται με την επένδυση της Τράπεζας στην Banca Transilvania. Η περίοδος που διερευνάται είναι από την 1/11/2009 μέχρι 30/06/2010. Τέλος του 2015 είχαν διοριστεί ερευνώντες λειτουργοί, οι οποίοι πέρσι τον Ιούνιο ολοκλήρωσαν το πόρισμα. Τον περασμένο Μάρτιο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε να καλέσει την εταιρεία για παραστάσεις.

Εξάλλου η Επιτροπή τερμάτισε τη διερεύνηση δύο υποθέσεων καθώς αυτές έχουν πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Οι ύποπτοι παραπέμφθηκαν μάλιστα ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Η μία υπόθεση σχετίζεται με τη Λαϊκή Τράπεζα και αφορά τη διατήρηση της λογιστικής υπεραξίας που προέκυψε από την τριπλή συγχώνευση των τραπεζών Εγνατία, Μαρφίν και Λαϊκή, την περίοδο Δεκεμβρίου 2010 – Σεπτέμβριου 2011.

Η άλλη υπόθεση αφορά την Τράπεζα Κύπρου και σχετίζεται με ενδεχόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας για την επένδυση της Τράπεζας σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετοίμασε πόρισμα το οποίο υπέβαλλε στη Νομική Υπηρεσία.

Επίσης τον περασμένο Φεβρουάριο η Κεφαλαιαγορά αποφάσισε να μην προβεί σε περαιτέρω ενέργειες σε σχέση με τα στοιχεία που προκύπτουν για τους διοικητικούς συμβούλους και τον ανώτερο γενικό διευθυντή της εταιρείας, ενόψει της ποινικής διαδικασίας που καταχωρήθηκε αναφορικά με την επαναταξινομήση των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου της Τράπεζας εναντίον των πρώην αξιωματούχων της Ηλιάδη, Κυπρή, Καρυδά, Πατσαλίδη, Χατζημιτσή, Λειβαδιώτου και Κυριακίδου.

Επίσης δεν θα διερευνηθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι υποθέσεις που σχετίζονται με τα αξιόγραφα που αφορούν τη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου σχετικά με ενδεχόμενη διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών.

Για τη Λαϊκή Τράπεζα οι υποθέσεις αφορούν την περίοδο 2008-2011 και για την Τράπεζα Κύπρου το 2009. Και για τις δύο υποθέσεις η Επιτροπή ενημέρωσε τον Οκτώβριο του 2013 τον Γενικό Εισαγγελέα αναφορικά με το ενδεχόμενο, κατά την προώθηση των αξιογράφων κεφαλαίων και μετατρέψιμων αξιόγραφων ενισχυμένου κεφαλαίου, να προκύπτουν παραπτώματα χειραγώγησης της αγοράς. Η Επιτροπή δεν ενημερώθηκε εάν η υπόθεση έχει προχωρήσει ποινικά.

Τι κλήθηκε να πληρώσει η πρώην τραπεζική ελίτ
Διοικητικά πρόστιμα ύψους €1,2 εκατ. επιβλήθηκαν στην Τράπεζα Κύπρου και €1 εκατ. στη Λαϊκή Τράπεζα. Στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Λαϊκής Τράπεζα Ευθύμιο Μπουλούτα το πρόστιμο ήταν ύψους €1,1 εκατ., και στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Κύπρου Αντρέα Ηλιάδη €730 χιλ. Επίσης διοικητικό πρόστιμο ύψους €705 χιλ. επιβλήθηκε στον πρώην μεγαλομέτοχο της Μαρφίν Λαϊκή Αντρέα Βγενόπουλο. Κυρώσεις ύψους €680 χιλ. επιβλήθηκαν στον πρώην διευθύνοντα της Λαϊκής Χρίστο Στυλιανίδη, ενώ ποσό €600 χιλ. καλείται να πληρώσει ο πρώην μη εκτελεστικός πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου Θεόδωρος Αριστοδήμου. 

Ο πρώην αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Λαϊκής Τράπεζας Παναγιώτης Κουννής και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Γιάννης Κυπρή θα πρέπει να καταβάλουν στην Επιτροπή ποσό €570 χιλ. έκαστος.

Στον πρώην διοικητικό σύμβουλο της Τράπεζας Κύπρου Γιάννη Πεχλιβανίδη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο €460 χιλ. και στο πρώην διοικητικό στέλεχος της Λαϊκής Νεοκλή Λυσάνδρου πρόστιμο €360 χιλ., ενώ στον πρώην διοικητικό σύμβουλο της Λαϊκής Ελευθέριο Χιλιαδάκη πρόστιμο €310 χιλ.

Στον πρώην πρόεδρο του ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου Αντρέα Αρτέμη το πρόστιμο που επιβλήθηκε ήταν €250 χιλ. Ακολουθεί ο πρώην διοικητικός σύμβουλος της Λαϊκής Μάρκος Φόρος με πρόστιμο €210 χιλ. και το διευθυντικό και διοικητικό στέλεχος της Λαϊκής Κωνσταντίνος Μυλωνάς με πρόστιμο €190 χιλ.

Διοικητικές κυρώσεις από 10 χιλ. μέχρι €150 χιλ. επιβλήθηκαν σε άλλους πρώην διευθυντές και συμβούλους των δύο τραπεζών. Στην Ελληνική Τράπεζα επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους €100 χιλ. για ενδεχόμενες παραβάσεις σε νόμο του ΧΑΚ και της Επιτροπής.

Πρόστιμα συνολικά σε 28 πρόσωπα

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ολοκλήρωσε τη διερεύνηση 10 υποθέσεων επιβάλλοντας πρόστιμα πέραν των €10,1 εκατ. σε 28 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Χρηματικές κυρώσεις επιβλήθηκαν σε πρώην ισχυρά τραπεζικά στελέχη. Πρόκειται για πρώην τραπεζικά στελέχη της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής που σχετίζονται με παρατυπίες της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά στην αγορά των ελληνικών ομολόγων και τη μη επάρκεια των προβλέψεων για τα ΜΙCO-δάνεια. Η Κεφαλαιαγορά δεν έχει εισπράξει κανένα ποσό από τα συνολικά €10,1 εκατ. που έχει επιβάλει στις τράπεζες και στα τραπεζικά στελέχη, παρά μόνο σε μια περίπτωση που αφορά ένα μικρό ποσό.
  Ελευθερία Παϊζάνου   

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.