Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


  • Αρχική
  • Τελευταία νέα
  • Τρ. Κύπρου – Πώλησε δάνειά της στη Σερβία στην Τρ. Πειραιώς – Στα 165 εκατ. ευρώ το τίμημα

Τρ. Κύπρου – Πώλησε δάνειά της στη Σερβία στην Τρ. Πειραιώς – Στα 165 εκατ. ευρώ το τίμημα

Aφορούν δάνειά της προς τη σερβική εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Robne Kuce Beograd

Στην πώληση των δανείων της προς τη σερβική εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Robne Kuce Beograd στην Τράπεζα Πειραιώς έχει προχωρήσει η Τράπεζα Κύπρου, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα.
Το τίμημα της πώλησης, όπως επισημαίνεται, ανήλθε σε 165 εκατ. ευρώ, με τα έσοδα από την πώληση να ενισχύουν τη ρευστότητα της τράπεζας.

 

Το πραγματοποιηθέν λογιστικό κέρδος ανέρχεται σε 27 εκατ. ευρώ και η πώληση έχει θετική επίδραση περίπου 46 εκατ. ευρώ ή 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήματος λόγω του λογιστικού κέρδους που πραγματοποιήθηκε και της μείωσης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων.

Η πώληση εμπίπτει στη στρατηγική του Συγκροτήματος για απομόχλευση μέσω της πώλησης μη βασικών δραστηριοτήτων, την επικέντρωσή του σε κύριες αγορές και τη μείωση της έκθεσής του σε ανοίγματα μεγάλων πελατών.

Η πώληση αποτελεί ακόμη ένα θετικό βήμα στην προσπάθεια του Συγκροτήματος για αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής του ευρωστίας μέσω της πώλησης μη βασικών στοιχείων του ενεργητικού του, με τις πωλήσεις αυτές να βελτιώνουν την ρευστότητα και την κεφαλαιακή του θέση.
Τα δάνεια μεταφέρθηκαν στο Συγκρότημα με την εξαγορά μέρους των δραστηριοτήτων της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Λαϊκή Τράπεζα) τον Μάρτιο του 2013, σύμφωνα με τα διατάγματα που είχαν εκδοθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1.17(7) του Νόμου 326/2009 (όπως τροποποιήθηκε), η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε σε τιμές αγοράς (arm's length) και δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του γραμματέα της Τράπεζας ή οποιουδήποτε «οριζόμενου προσώπου» όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 137(3) του Νόμου.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.