Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Ζημιά μετά τη φορολογία €552 εκατομμυρίων ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου

Ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €552 εκατομμυρίων, ανακοίνωσε για το 2017 το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, σε σύγκριση με κέρδη €64 εκ. το 2016, παρουσιάζοντας μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων για ενδέκατο συνεχόμενο τρίμηνο το δ΄ τρίμηνο του περσινού έτους (βάσει ΕΑΤ).

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα για το 2017, που ανακοίνωσε σήμερα το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα €485 εκατ. για το 2017, ενώ το σύνολο προβλέψεων και απομειώσεων ανήλθε στα €942 εκατ. για το 2017.
 
Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 12,7% και σε 12,2% χωρίς μεταβατικές διατάξεις. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 14,2%

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €2.2 δισ. ή κατά 20% κατά τη διάρκεια του έτους 2017, ανήλθαν σε €8,804 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και αντιπροσωπεύουν το 47% του συνόλου των δανείων, σε σύγκριση με 48% στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και 55% στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
 
Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) με προβλέψεις ανήλθε στο 48% στις 31 Δεκεμβρίου 2017, σε σύγκριση με 49% στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και 41% στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
 
Σε γραπτή δήλωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Τζον Πάτρικ Χούρικαν αναφέρει ότι «τα οικονομικά αποτελέσματα αυτού του τριμήνου και ολόκληρου του έτους αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη πρόοδό μας έναντι της κύριας στρατηγικής μας για βελτίωση του ισολογισμού» και υπογραμμίζει ότι το 2018 αναμένεται «πιο ομαλοποιημένη χρέωση προβλέψεων ως ποσοστό των χορηγήσεων, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε επιστροφή στην κερδοφορία και να επιτρέψει την οργανική αύξηση κεφαλαίων».

ΚΥΠΕ

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.