Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Ιστορική θετική απόφαση του ICSID

Ανοίγει ο δρόμος για μαζικές Ελληνικές απαιτήσεις εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας & του τραπεζικού Bail in του 2013

Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, η Διεθνής Διαιτησία εξέδωσε τη θετική της απόφαση για τη διεθνή επενδυτική υπόθεση που ασκήθηκε το 2015, σύμφωνα με την οποία σχεδόν 1000 Έλληνες καταθέτες & ομολογιούχοι μπορούν πλέον να απαιτήσουν σοβαρές αποζημιώσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία

Μεταφράζουμε το άρθρο της Grant & Eisenhofer, σχετικά με την ιστορική αυτή νίκη, στο PR Newswire:
Οι Δικηγορικές Εταιρείες Kyros Law, Grant & Eisenhofer, Kessler Topaz Meltzer & Check και Fietta LLP πέτυχαν ιστορική θετική απόφαση του Διεθνούς Κέντρου για την Επίλυση Διαφορών εξ Επενδύσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας (ICSID), ανοίγοντας το δρόμο για ομαδική αποζημίωση μέσω διαιτησίας κατά της Κυπριακής Κυβέρνησης, συνεπεία της Τραπεζικής Διάσωσης (bail-in) που αποφάσισε το 2013
Το Διεθνές Διαιτητικό Όργανο για την Επίλυση Διαφορών εξ Επενδύσεων (International Center for the Settlement of Investment Disputes) έκρινε με την απόφασή του αυτή ότι έχει αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία για τη Ομαδική Προσφυγή που υποβλήθηκε το 2015, σύμφωνα με την οποία 956  Έλληνες καταθέτες και ομολογιούχοι μπορούν να προχωρήσουν στην διεκδίκηση αποζημίωσής τους κατά της Κυπριακής Κυβέρνησης σε πρωτοφανή στα χρονικά υπόθεση Διαιτησίας. Η Grant & Eisenhofer ηγείται μιάς σύμπραξης δικηγορικών εταιρειών που εκπροσωπούν τους Έλληνες Αιτούντες.

Σε μια απόφαση ορόσημο που εκδόθηκε στις 7 Φεβρουαρίου, το Διεθνές Κέντρο για την Επίλυση Επενδυτικών Διαφορών, ένα Διεθνές Διαιτητικό Όργανο υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Τράπεζας, αποφάνθηκε ότι είναι αρμόδιο για την Ομαδική Προσφυγή που κατέθεσε η Grant & Eisenhofer εναντίον της Κυπριακής Κυβέρνησης για λογαριασμό σχεδόν 1.000 καταθετών και ομολογιούχων των κυπριακών τραπεζών (Λαϊκή Τράπεζα & Τράπεζα Κύπρου) που διεκδικούν αποζημίωση για τις βαρύτατες  ζημίες που υπέστησαν κατά το ξέσπασμα της  χρηματοπιστωτικής κρίσης της Κύπρου το 2013.
Σε μία απόφαση 160 σελίδων, το Διαιτητικό Όργανο του ICSID έκρινε ότι οι απαιτήσεις των 956 επενδυτών προκύπτουν βάσει πανομοιότυπων διατάξεων της Διμερούς Συνθήκης Ελλάδος-Κύπρου, εδράζονται όλες στις αποφάσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης 2013 έναντι των τραπεζών της και επηρέασαν όλους τους ενάγοντες με παρόμοιο τρόπο. Συνεπώς, όλες οι αξιώσεις ήταν επαρκώς ομοιογενείς για να προχωρήσουν μέσω μιας μαζικής αξίωσης σε ΜΙΑ ΜΟΝΟΝ  διαιτησία. Είναι η πρώτη μαζική απαίτηση που εκδικάζεται μετά τις υποθέσεις των ομολόγων που εξέδωσε η Αργεντινή. Το δικαστήριο θα αξιολογήσει τώρα την ευθύνη της Κύπρου για τη αθέμιτη διάκριση κατά των ξένων επενδυτών και την παράνομη απαλλοτρίωση της περιουσίας τους χωρίς να καταβάλει εύλογη αποζημίωση.

Οι Επικεφαλής Εταιρίες Grant & Eisenhofer, Kessler Topaz Meltzer & Check και Kyros Law Offices, μαζί με την Διεθνή Δικηγορική Εταιρεία Fietta LLP εκπροσωπούν τους ενάγοντες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται Έλληνες Ιδιώτες, Εταιρείες και Θεσμικοί Επενδυτές, στην διεκδίκηση αποκατάστασης των ζημιών τους που εκτιμώνται σε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ.

Η Ομαδική Προσφυγή σε Διεθνή Διαιτησία για Επίλυση Διαφοράς εξ Επενδύσεων υποβλήθηκε για πρώτη φορά στο ICSID το 2015, αφού η Κυπριακή κυβέρνηση αρνήθηκε να διαπραγματευτεί την εξώδικη επίλυση της διαφοράς με τους επενδυτές που αιτήθηκαν την αποκατάσταση της  ζημίας τους. Η Kyros Law Offices μαζί με τη Grant & Eisenhofer και τις συνεργαζόμενες Δικηγορικές Εταιρείες αντιπροσωπεύουν τους 956 Έλληνες καταθέτες και ομολογιούχους της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, που ζητούν να καταλογισθεί η υπαιτιότητα  της Κυπριακής Κυβέρνησης για τον ρόλο που διαδραμάτισε στην απώλεια κεφαλαίων από αποταμιεύσεις ζωής και συντάξεις των επενδυτών που απαλλοτριώθηκαν παράνομα από την Κυπριακή Κυβέρνηση κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού της τομέα «διάσωσης με ίδια μέσα η bail-in», όπως αποκλήθηκε,  με το πακέτο των 10 δις ευρώ.

Οι Έλληνες Επενδυτές ισχυρίζονται ότι υπέστησαν άνιση και διακριτική μεταχείριση κατά την διάρκεια της Τραπεζικής Διάσωσης – BAIL IN . Ενώ οι αλλοδαποί υπέστησαν ολοκληρωτική απαλλοτρίωση των κεφαλαίων τους, ενώ αρκετές κυπριακές οντότητες - συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της κυβέρνησης – προστατεύθηκαν από την ίδια μεταχείριση με σκοπιμότητα και πρόθεση. Ενώ η Κυπριακή Κρίση ήταν μια τραγωδία για όλους τους εμπλεκόμενους, οι αλλοδαποί  επενδυτές χτυπήθηκαν δύο φορές πιο σκληρά από όσο οί ίδιοι οι Κύπριοι.

 «Αυτή η απόφαση που δημιουργεί Διεθνή Νομολογία δημιουργεί σοβαρότατες συνέπειες στην επίλυση Επενδυτικών Διαφορών μεταξύ Κρατών και Επενδυτών», δήλωσε ο Olav Haazen, Επικεφαλής του χειρισμού της υποθέσεως για την Grant & Eisenhofer. Σε μια εποχή όπου οι Διεθνείς Διαιτησίες  που προβλέπονται για την Επίλυση Διαφορών μεταξύ Κρατών και Επενδυτών τελούν υπό σφοδρή επίθεση και η ΕΕ προσπαθεί να τερματίσει τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών της, η απόφαση αυτή της 7ης Φεβρουαρίου 2020  εκτοξεύει το ICSID, και πάλι, στην πρωτοπορία της διεθνούς διαιτητικής νομολογίας «Ανοίγει μια νέα λεωφόρος για μικρότερους επενδυτές που ζημιώθηκαν περιουσιακά από ξένες κυβερνήσεις. Τώρα, μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να αναζητήσουν ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ακόμη και αν οι νόμοι των κρατών στις οποίες έγιναν οι επενδύσεις τους δεν προσφέρουν στους επενδυτές ισοδύναμη πρόσβαση σε αποτελεσματική και αμερόληπτη δικαιοσύνη».

«Αυτή είναι μια σημαντική νίκη για τους Έλληνες Επενδυτές στην Κύπρο που έχασαν ουσιαστικά τα πάντα. Οι ενέργειες της Κυπριακής Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της τραπεζικής διάσωσης στην πραγματικότητα ισοδυναμούσαν με οργανωμένη κρατική κλοπή. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της διαιτητικής επίλυσης αυτής της διαφοράς για την ανάκτηση των τεράστιων οικονομικών απωλειών των σχεδόν 1.000 φυσικών και νομικών προσώπων.»

antonaropoulos
#1 | 13-02-2020 16:29
antonaropoulos
https://www.ethnos.gr/oikonomia/88298_apofasi-stathmos-anoigei-o-dromos-gia-na-apozimiothoyn-ellines-apo-tis-kypriakes
antonaropoulos
#2 | 15-02-2020 13:44
antonaropoulos
https://www.documentonews.gr/article/apofash-stathmos-anoigei-o-dromos-gia-omadikh-apozhmiwsh-ellhnwn-ependytwn-apo-thn-kypro

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.