Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Έπιασε τους στόχους του 2022 η Τράπεζα Κύπρου

Τρία τα «highlights» των αποτελεσμάτων, με αύξηση εσόδων, μείωση εξόδων και μείωση των ΜΕΔ
Μία ημέρα μετά από την ανακοίνωση των καλών αποτελεσμάτων της Τρ. Κύπρου, πάνω από το 65% του ημερήσιου τζίρου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου προήλθε από συναλλαγές μετοχών της BOC.
Του Παναγιώτη Ρουγκάλα


Τρία ήταν τα «highlights» των οικονομικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας Κύπρου για το 2022, ενώ παράλληλα πέτυχε όλους τους στόχους που είχε θέσει για το 2022. Τη χρονιά που πέρασε, η Τράπεζα Κύπρου είχε σημαντικά έσοδα, μείωσε τα λειτουργικά της έξοδα, αλλά μείωσε και τον κίνδυνο του ισολογισμού της.

Σχετικά με το πρώτο «highlight», τα σημαντικά έσοδα δηλαδή, τα κέρδη πριν από τα μη επαναλαμβανόμενα κόστη της Τράπεζας για το 2022 έφτασαν τα 188 εκατομμύρια ευρώ. Αν αφαιρέσουμε από αυτά τα μη επαναλαμβανόμενα κόστη, και ειδικότερα τα κόστη του Σχεδίου Εθελουσίας Αποχώρησης που «έτρεξε» εντός του καλοκαιριού και αποχώρησαν 550 πρόσωπα, τότε προκύπτουν τα 71 εκατ. ευρώ καθαρών κερδών που ανακοίνωσε η Τράπεζα για το 2022. Σε αυτά υποβοήθησαν και τα 9,6 δισ. ευρώ που είναι «παρκαρισμένα» στις κεντρικές τράπεζες και λαμβάνουν τόκους λόγω της αύξησης των επιτοκίων.
Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το 2022 ανήλθε σε 49%, σε σύγκριση με 60% για το έτος 2021.

Διαβάστε Περισσότερα

Σημειωσεις οικονομικων καταστασεων εννιαμηνου 22 τραπεζας Κυπρου

54 σελιδα
ΣΤ. Σημειώσεις (συνέχεια)
ΣΤ.8 Επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα
Το Συγκρότημα, στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων του, εμπλέκεται σε διενέξεις και νομικές διαδικασίες και υπόκειται
σε έρευνες και ανακρίσεις, αιτήματα για παροχή πληροφοριών, ελέγχους, έρευνες, νομικές και άλλες διαδικασίες από τις
εποπτικές αρχές, κυβερνητικούς και άλλους δημόσιους φορείς, πραγματικές και επαπειλούμενες, που αφορούν την
καταλληλότητα και την επάρκεια των συμβουλών που δόθηκαν στους πελάτες ή την μη παροχή συμβουλών, τις πρακτικές
δανεισμού και τιμολόγησης, τις υποχρεώσεις του Συγκροτήματος σε ότι αφορά την πρακτική σε θέματα πωλήσεων και τις
υποχρεώσεις αποκάλυψης πληροφοριών, την τήρηση αρχείων, την αρχειοθέτηση και διάφορα άλλα θέματα. Επιπρόσθετα, ως
αποτέλεσμα της επιδείνωσης της Κυπριακής οικονομίας και του τραπεζικού τομέα το 2012 και την μετέπειτα αναδιάρθρωση της
BOC PCL το 2013 ως αποτέλεσμα των Διαταγμάτων Διάσωσης με Ίδια Μέσα, η BOC PCL υπόκειται σε μεγάλο αριθμό νομικών
διαδικασιών και ερευνών που είτε προηγούνται, ή προκύπτουν από γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου
των Διαταγμάτων Διάσωσης με Ίδια Μέσα. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου το Συγκρότημα μπορεί να συνάψει συμφωνία
διακανονισμού. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν ο διακανονισμός αυτός είναι προς το συμφέρον της BOC PCL (ο διακανονισμός
αυτός δεν συνιστά παραδοχή αδικήματος) και πραγματοποιείται μόνο μετά από νομική συμβουλή και αφού ληφθούν όλες οι
εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα της διοίκησης.
Αναγνωρίστηκαν προβλέψεις για εκείνες τις περιπτώσεις για τις οποίες το Συγκρότημα είναι σε θέση να υπολογίσει πιθανές
ζημιές. Όταν μια πρόβλεψη σε ατομική βάση είναι σημαντική, το γεγονός ότι έγινε πρόβλεψη αναφέρεται. Η αναγνώριση
οποιασδήποτε πρόβλεψης δεν συνιστά παραδοχή αδικοπραγίας ή νομικής ευθύνης. Παρόλο που η έκβαση αυτών των θεμάτων
είναι από τη φύση τους αβέβαιη, η διοίκηση πιστεύει ότι, με βάση τη διαθέσιμη πληροφόρηση, έχουν γίνει κατάλληλες
προβλέψεις σε σχέση με τις νομικές διαδικασίες και τα κανονιστικά και άλλα θέματα στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, και ως εκ τούτου
δεν προβλέπεται ότι αυτά τα θέματα, όταν ολοκληρωθούν, θα έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση του
Συγκροτήματος. Λεπτομέρειες για τις σημαντικές υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη γνωστοποιούνται στην Ετήσια Οικονομική
Έκθεση 2021 και στην Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση 2022.

Διαβάστε Περισσότερα

Φλερτ Τρ. Κύπρου - ΚΕΔΙΠΕΣ για αγορά δανείων 100 - 150 εκατ.

Σταμάτησε το Λήδρα, αλλά συνεχίζεται επί της ουσίας ένα πρότζεκτ συζητήσεων τύπου Λήδρα β

Συνεχίζεται το φλερτ μεταξύ Τράπεζας Κύπρου και ΚΕΔΙΠΕΣ για πιθανή πώληση εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 100 - 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος του σεναρίου για πώληση εξυπηρετούμενων δανείων της ΚΕΔΙΠΕΣ με την ονομασία "Λήδρα" ύψους 456 εκατομμυρίων ευρώ, οι συζητήσεις παραμένουν μεταξύ των δύο οντοτήτων και συνεχίζουν για δάνεια 100 - 150 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Οικονομικών έβαλε ένα "στοπ" στη διαδικασία πώλησης της συγκεκριμένης περιμέτρου δανείων ως πακέτο, λόγω του ότι δεν ήθελε τελικά να πωληθούν μαζί δάνεια Δήμων και Κοινοτήτων.

Διαβάστε Περισσότερα

Τράπεζα Κύπρου: Από το bail in το 2013 στη διανομή μερίσματος το 2023 – Το deadline για Lone Star και ο ρόλος της Ελλάδας

Στα τέλη του μήνα εκπνέει το περιθώριο – εκτός εάν το Ιρλανδικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά – που έχουν οι Αμερικανοί να υποβάλουν νέα πρόταση εξαγοράς – Η διαδρομή από την τραπεζική κρίση και το «κούρεμα» των καταθέσεων έως την επίτευξη ROTE πάνω από 10% - Οι επαφές σε Κύπρο και Ελλάδα
Περιθώριο έως την ερχόμενη Παρασκευή – εκτός εάν το Ιρλανδικό Συμβούλιο αποφασίσει να δώσει παράταση – έχει η Lone Star, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα υποβάλλει νέα πρόταση εξαγοράς για την Τράπεζα Κύπρου, με αρμόδιες πηγές να εκτιμούν πως εάν το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο θέλει να προχωρήσει το deal, τότε θα πρέπει να δώσει… γη και ύδωρ σε μετόχους και κυπριακή κυβέρνηση.

Κι αυτό γιατί, η τράπεζα την τελευταία δεκαετία έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου που την οδηγούν στην επίτευξη του στόχου για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) πάνω από 10% από το 2023, θέτοντας τις βάσεις για ουσιαστική διανομή μερισμάτων από το 2023 και μετέπειτα. Η διαδρομή, ωστόσο, δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Όπως σημειώνουν οι Financial Times σε σχετικό δημοσίευμα, η Κύπρος μπόρεσε να «καθαρίσει» το οικονομικό της χάος πριν από μία δεκαετία (σ.σ. το 2013, οπότε και ξέσπασε η τραπεζική κρίση), με την τράπεζα να επιλέγει το bail in, το «κούρεμα», δηλαδή, των πελατών της που είχαν καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ, μεταξύ των οποίων και πολλών Ρώσων.

Διαβάστε Περισσότερα

Τράπεζα Κύπρου: Αρκεί το νομοσχέδιο ως χάπι - δηλητήριο έναντι του Lone Star; - Τι εξετάζουν οι ελληνικές τράπεζες

Άνοδος 3,96% για την μετοχή στο Λονδίνο

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η “πολιορκία” της Τράπεζας Κύπρου από το αμερικανικό private Equity fund Lone Star, και ουδείς μπορεί να προβλέψει την κατάληξη καθώς, εκτός των άλλων, με την εξαγορά στόχος είναι η οριστική έξοδος των ρωσικών κεφαλαίων από την Τράπεζα, και ειδικότερα του Ρώσου V. Vekselberg o οποίος ελέγχεται από το FBI.
Αν και τραπεζικές πηγές στην Ελλάδα, επισημαίνουν ότι “ απορρίφθηκε και η τέταρτη προσφορά του Lone Star” - κατά τις επαφές εκπροσώπων των Αμερικανών στην Κύπρο, οι τελευταίοι διαβεβαίωσαν πως αναγνωρίζουν την στρατηγική σημασία της Τράπεζας και πως η επένδυση τους θα είναι μακροχρόνια, όπως συμβαίνει και σε δυο άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, όπου διατηρούν συμμετοχές. (IKB Deutshe- Nοvo Banco).
Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα προσφορά θα κατατεθεί πριν από την εκπνοή της προθεσμίας (30 Σεπτεμβρίου) εκτός αν δοθεί παράταση από το Ιρλανδικό πάνελ εξέτασης εξαγορών.
Είναι αρκετό το “χάπι- δηλητήριο” (νομοσχέδιο) της Κυπριακής κυβέρνησης;

Διαβάστε Περισσότερα

Δικαιώθηκε κάτοχος αξιογράφων κι αποζημιώνεται με €392.175 από Τράπεζα Κύπρου

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας με απόφασή του δικαίωσε κάτοχο αξιογράφων της Τράπεζας Κύπρου, ζητώντας από την τράπεζα να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των €392.175,82 ως ζημιά που υπέστη, παρά το ότι ο ίδιος είχε υπογράψει τα έγγραφα που αφορούσαν στην αγορά αξιογράφων.

Ταυτόχρονα, το Δικαστήριο απέρριψε τις κατηγορίες του ενάγοντα για διάθεση των αξιογράφων με ψευδείς παραστάσεις και δόλο.

Οπως αναφέρεται στην απόφασή, τo Δικαστήριο θεωρεί ότι δεν μπορεί Τράπεζες (ή ΚΕΠΕΥ) να περιορίζουν τις ευθύνες τους με βάση τον Ν.144(Ι)/07, εισάγοντας ρήτρες αποποίησης ευθύνης ή να θέτουν την παρασχεθείσα υπηρεσία εκτός των πλαισίων του, όπου παρείχαν υπηρεσίες οι οποίες ρυθμίζονται δυνάμει αυτού.

«Θα καθιστούσε τον Ν.144(Ι)/07 και κατ' επέκταση την (οδηγία) MiFID ανεφάρμοστη αφού ακριβώς θεσπίστηκαν για την προστασία των ιδιωτών επενδυτών», αναφέρει το Δικαστήριο και προσθέτει: «Θα ήταν, υπό τις περιστάσεις, εντελώς παράλογο να αποδοθεί στον Ενάγοντα αποκλειστική ευθύνη για το ότι, έχοντας τη σχέση που είχε με τον Τραπεζίτη του, βασίστηκε σε όσα άκουσε και αποφάσισε να επενδύσει υπογράφοντας την αίτηση χωρίς να την διαβάσει».

Το Δικαστήριο απεφάνθη επίσης μεταξύ άλλων ότι ο διευθυντής του υποκαταστήματος δεν παρουσίασε καν στον Ενάγοντα σημαντικά στοιχεία και κινδύνους που θα προέκυπταν από την αγορά αξιογράφων και εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη που του είχε ο Ενάγοντας, ένα πρόσωπο το οποίο δεν είχε την πείρα, τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη ώστε να λαμβάνει τις δικές του επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιμά δεόντως τον κίνδυνο που αναλαμβάνει, ώστε να κριθεί ως επαγγελματίας πελάτης της Εναγόμενης 1 και ότι σίγουρα ο Ενάγοντας δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί, με μια απλή ανάγνωση των Ενημερωτικών Δελτίων, που εκτείνονταν στις 150 σελίδες, τους κινδύνους που ενείχε η επένδυσή του.

Διαβάστε Περισσότερα

Κάτοχος αξιογράφων δικαιώθηκε από το Δικαστήριο

Δικαστική Απόφαση ημερ. 9 Σεπτεμβρίου 2022 εναντίον της Τράπεζας Κύπρου αναφορικά με πώληση Αξιογράφων

Λευκωσια , Κυπρος

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, εξέδωσε απόφαση με την οποία δικαιώνει κάτοχο αξιογράφων της Τράπεζας Κύπρου. Σημειώνεται ότι στην παρούσα περίπτωση που χειρίστηκε το γραφείο Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε., ο Ενάγοντας είχε υπογράψει για μετατροπή των Αξιογράφων σε Μετοχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, "το Δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν μπορεί να γίνει επίκληση του κωλύματος εκ δηλώσεως σε έγγραφα, εννοώντας την υπογραφή εντύπου για μετατροπή των Αξιογράφων σε Μετοχές για να αποκλειστεί η ευθύνη της Τράπεζας. Απέδωσε θεραπεία στον Ενάγοντα στη βάση της παράβασης θεσμοθετημένου καθήκοντος για το οποίο αναγνωρίζεται αγώγιμο δικαίωμα μέσω του άρθρου 143 του Ν.144(Ι)/07. Στην προκειμένη περίπτωση υφίσταται ζήτημα τήρησης νομοθετικής πρόνοιας.

To Δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν μπορεί Τράπεζες (ή ΚΕΠΕΥ) να περιορίζουν τις ευθύνες τους με βάση τον Ν.144(Ι)/07, εισάγοντας ρήτρες αποποίησης ευθύνης ή να θέτουν την παρασχεθείσα υπηρεσία εκτός των πλαισίων του, όπου παρείχαν υπηρεσίες οι οποίες ρυθμίζονται δυνάμει αυτού. Κάτι τέτοιο θα καθιστούσε τον Ν.144(Ι)/07 και κατ' επέκταση την MiFID ανεφάρμοστη αφού ακριβώς θεσπίστηκαν για την προστασία των ιδιωτών επενδυτών. Ως εκ τούτου κρίθηκε ότι η Τράπεζα Κύπρου έχει παραβεί το άρθρο 36 (1) (γ) του Ν.144(Ι)/07 καθώς και τα άρθρα 14 και 16 της ΚΔΠ 558/2007".

Διαβάστε Περισσότερα

Αγωγή ύψους 1εκ κατά της Τρ.Κύπρου κέρδισαν κάτοχοι αξιογράφων

 Δικαστική νίκη, για δύο κατόχους αξιογράφων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ, μετά από απόφαση την οποία εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στις 24 Αυγούστου 2022 με την οποία ακυρώνεται η αγορά των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου και καθιστά απαιτητό το ποσό των €677.250, αφότου αφαιρέθηκαν οι τόκοι που έλαβαν οι ενάγοντες για το πρώτο εξάμηνο 2011, πλέον νόμιμο τόκο από το 2013 όπου εγερθεί η Αγωγή το ποσό το οποίο καλείται η Τράπεζα Κύπρου να καταβάλει ανέρχεται περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ.

Η απόφαση αυτή είναι από τις πιο σημαντικές  αποφάσεις που εκδόθηκαν εναντίον της Τράπεζας σε ότι αφορά το ύψος των αποζημιώσεων υπέρ των κατόχων αξιογράφων.

Διαβάστε Περισσότερα

Τράπεζα Κύπρου: «Όχι» στη Lone Star

Απορρίφθηκε, για μια ακόμη φορά, από τη διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου, η πρόταση του αμερικανικού fund Lone Star για την εξαγορά της.

H πρόταση πρόβλεπε την καταβολή 1,51 ευρώ ανά μετοχή με τρέχουσα τιμή στο ΧΑΚ 1,25 ευρώ και συνολική αξία 557 εκατ. που κρίθηκε από τις εταιρίες-συμβούλους Goldman Sachs και HBSC, ως μη συμφέρουσα. Μεγαλύτερος μέτοχος της Τράπεζας Κύπρου, με ποσοστό 9,27%, είναι η Lamesa Investments Limited που ανήκει στον Ρώσο επιχειρηματία Βίκτορ Βέξελμπεργκ της εταιρίας Renova. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Ρώσος επιχειρηματίας -που, όπως έχει γίνει γνωστό τελεί σε καθεστώς κυρώσεων- κατέστη μεγαλομέτοχος της τράπεζας καθώς ήταν μεγαλοκαταθέτης της Κύπρου το 2013, όταν κορύφωσε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα.

Διαβάστε Περισσότερα

Παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Τράπεζα Κύπρου η Επ. Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρακολουθεί στενά το θέμα που αφορά τις μη δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς της Τράπεζας Κύπρου που κατέθεσε η Lone Star και είναι και σε διαβούλευση τόσο με την Τράπεζα Κύπρου όσο και με την αντίστοιχη εποπτική αρχή στην Ιρλανδία (Irish Takeover Panel), δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) Γιώργος Θεοχαρίδης.

Εξάλλου, αρμόδια πηγή για το θέμα της αγοράς μετοχών της Τράπεζας Κύπρου από την Senvest Management LLC δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η Senvest βλέπει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Τράπεζα Κύπρου και προχωρεί σε αγορές μετοχών της τράπεζας.

Συγεκριμένα, κληθείς από το ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της ΕΚΚ να σχολιάσει την ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Bank of Cyprus Holdings PLC βεβαιώνει ότι έχει λάβει και ομόφωνα απορρίψει τρεις εθελοντικές, υπό όρους, μη δεσμευτικές προσφορές από την Lone Star αναφορικά με πιθανή προσφορά σε μετρητά για το σύνολο του εκδομένου, και αυτού που θα εκδοθεί, μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ανέφερε ότι « Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρακολουθεί στενά το θέμα» και το κατά πόσον τηρούνται οι πρόνοιες του νόμου περί εξαγορών.

Διαβάστε Περισσότερα

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.