Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Τράπεζα Κύπρου: Επιστροφή στην κερδοφορία στο 9μηνο

Επιστροφή στην κερδοφορία για την Τράπεζα Κύπρου, που στο εννιάμηνο εμφάνισε κέρδη ύψους 116 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 37 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 260 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4% και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 1.92%, ενισχυμένο κατά 8 μονάδες βάσης. Τα μη επιτοκιακά έσοδα ανήλθαν στα 235 εκατ. ευρω, αποτελούμενα κυρίως από καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ύψους 111 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών ύψους 34 εκατ. ευρώ, καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους 42 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους 26 εκατ. ευρώ και λοιπά έσοδα ύψους 22 εκατ. ευρώ. 

Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών ανήλθαν σε 34 εκατ. ευρώ για το εννιάμηνο 2019. 

Διαβάστε Περισσότερα

Σωρεία απαιτήσεων για αποζημιώσεις από την Τράπεζα Κύπρου

 Σωρεία απαιτήσεων για αποζημιώσεις από ιδιώτες αγοραστές, πελάτες της και θεσμικούς επενδυτές αντιμετωπίζει η Τράπεζα Κύπρου.Tα χρεόγραφα και αξιόγραφα κεφαλαίου για τα οποία έχουν ασκηθεί αγωγές είναι τα ακόλουθα:  Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2007, Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2008, Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (ΜΑΚ) 2009 και Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) 2011.

Η BOC PCL όπως αναφέρει στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση της υπερασπίζεται αυτές τις απαιτήσεις, ιδίως όσον αφορά τους θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες αγοραστές που είχαν λάβει επενδυτικές συμβουλές από ανεξάρτητους συμβούλους επενδύσεων. Στην περίπτωση των ιδιωτών επενδυτών, αν μπορεί να τεκμηριωθεί ότι τα αρμόδια στελέχη της BOC PCL τους ‘έπεισαν’ να προχωρήσουν με την αγορά και/ή προσέφεραν ‘επενδυτική συμβουλή’, η BOC PCL πιθανόν να αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες.

Μέχρι σήμερα, αριθμός υποθέσεων έχουν εκδικαστεί στην Ελλάδα.  Η BOC PCL άσκησε έφεση κατά εκείνων των υποθέσεων που δεν εκδικάστηκαν υπέρ της.  Η κατάληξη των αγωγών στα δικαστήρια της Ελλάδας πιθανόν να διαρκέσει αρκετά χρόνια. Επίσης, αριθμός υποθέσεων εκδικάζονται στην Κύπρο. Έχει γίνει πρόβλεψη βάσει της καλύτερης εκτίμησης της διοίκησης για πιθανές εκροές που προκύπτουν από τις αποζημιώσεις σε πελάτες και βάσει νομικής συμβουλής.

Διαβάστε Περισσότερα

3η ποινική υπόθεση Τράπεζας Κύπρου - «Βοήθησα ενεργά την Αστυνομία»

Η διαδικασία συνεχίζεται την Πέμπτη 

Στην ενεργό βοήθεια που παρείχε στην Αστυνομία μέσω των καταθέσεων της και της παροχής στοιχείων και εγγράφων, αναφέρθηκε η Δέσποινα Κυριακίδου, εκ των κατηγορούμενων στην 3η ποινική υπόθεση εναντίον της Τράπεζας Κύπρου και στελεχών της, σημειώνοντας παράλληλα ότι η καταχώρηση του κατηγορητηρίου στο οποίο συμπεριλαμβανόταν ως κατηγορούμενη της προκάλεσε έκπληξη αφού οι προσδοκίες που είχε σχηματίσει από τους ανακριτές ήταν «εντελώς διαφορετικές».

Η κ. Κυριακίδου κατέθεσε σήμερα ως μάρτυρας ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, στο πλαίσιο εκδίκασης προδικαστικής ένστασης που ήγειρε η υπεράσπιση των εναπομεινάντων κατηγορουμένων στην υπόθεση για κατάχρηση της δικαστικής διαδικασίας.

Η διαδικασία συνεχίζεται την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου στις 10:00. Δόθηκαν επίσης προκαταρκτικά ως ημερομηνίες κατά τις οποίες θα παρουσιαστούν μάρτυρες εκ μέρους της Κατηγορούσας Αρχής η 7η και η 8η Νοεμβρίου.

Διαβάστε Περισσότερα

Καταθέσεις: Αλλάζουν τα δεδομένα οι μεγάλες τράπεζες

Ουσιαστικές αλλαγές για τους καταθέτες σχεδιάζουν οι μεγάλες τράπεζες προσπαθώντας να εξορθολογίσουν το κόστος της υπερβάλλουσας τους ρευστότητας και να συγκρατήσουν τη συρρικνούμενη εισοδηματική τους βάση.

Με δημόσιες τοποθετήσεις, οι τράπεζες επιδιώκουν να στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα στους καταθέτες ότι πρέπει να συνηθίσουν με σχεδόν μηδενικά επιτόκια στις καταθέσεις τους, καθώς τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

Οι τοποθετήσεις στοχεύουν κυρίως τους μεγάλους εταιρικούς πελάτες που διατηρούν κοντά στα €10 δισ. στις τράπεζες αλλά οι κινήσεις άρχισαν να επηρεάζουν και τους ιδιώτες καταθέτες.  Οι μεγάλοι πελάτες πρέπει πλέον να πληρώνουν ή να χρεώνονται για τις καταθέσεις που διατηρούν στις τράπεζες ενώ οι ιδιώτες έχουν ελάχιστες αποδόσεις από τις καταθέσεις.

Η κατάσταση στην Κύπρο δεν διαφέρει από αυτή στην υπόλοιπη Ευρώπη.  Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΚΤ, στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν ψίχουλα για την τοποθέτηση χρημάτων σε τράπεζες.

Διαβάστε Περισσότερα

Η αμφίδρομη σχέση Prodea με Τράπεζα Κύπρου

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιχειρηματική σχέση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια μέσω της ελληνικής επενδυτικής εταιρείας Prodea Investments (πρώην Εθνική Πανγαία) με την Τράπεζα Κύπρου.
 
Η ελληνική εταιρεία που ειδικεύεται σε επενδύσεις σε ακίνητα, τα τελευταία χρόνια πραγματοποίησε σημαντικά ανοίγματα στην κυπριακή αγορά και η Τράπεζα Κύπρου όχι μόνο τις πούλησε αρκετά ακίνητα που διέθετε αλλά προχώρησαν και σε συμφωνίες δανειοδότησης για υλοποίηση των συγκεκριμένων επενδύσεων.
 
Ενδεικτικά, τον περασμένο Απρίλιο η Prodea προχώρησε σε σύναψη σύμβασης ομολογιακού δανείου €32 εκατ. με την Τράπεζα Κύπρου. Τα ομόλογα είναι τριετούς διάρκειας και φέρουν επιτόκιο Euribor 3Μ πλέον περιθωρίου 3,5%. Όπως εξηγείται στα αποτελέσματα εξαμήνου της εταιρείας, το συνολικό ποσό του δανείου χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Vibrana Holdings Ltd. Η Vibrana είναι η εταιρεία μέσω της οποίας έγινε η εξαγορά του The Landmark (πρώην Hilton).

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Θετική Απόφαση για 16 εντολείς - κατόχους ΜΑΕΚ κατά της Τράπεζας Κύπρου

Εμβληματική Απόφαση υπ’αριθ. 2973/2019 του ΠολΠρωτΑθ, υπερ κατόχων ΜΑΕΚ κατά της Τράπεζας Κύπρου

Με την ανωτέρω απόφαση, η οποία αφορούσε 16 εντολείς των γραφείων μας που διεκδικούσαν αποζημίωση ποσού άνω των 2.5 εκατ ευρώ, αναγνωρίζεται η υποχρέωση της Τ. Κύπρου να καταβάλλει αποζημιώσεις στους ζημιωθέντες ενάγοντες και καταδικάζει την εναγομένη Τράπεζα να καταβάλλει μέρος των δικαστικών εξόδων για όλους.

Από την απόφαση αυτή σταχυολογούμε τα εξής:

  1. Επρόκειτο περι ιδιωτών επενδυτών-καταθετών που επεδίωκαν την ασφαλή τοποθέτηση των χρημάτων τους, ενώ ουδείς εξ αυτών ήταν επαγγελματίας επενδυτής που να κατανοεί τους κινδύνους των σύνθετων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως ήταν τα αξιόγραφα αυτά (αόριστης διαρκείας, “perpetual”,δηλαδή πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα αόριστης διάρκειας, μειωμένης εξασφάλισης, μετατρέψιμες σε μετοχές κατά την αυτοτελή προαίρεση της εκδότριας)

Διαβάστε Περισσότερα

Οι τρεις αμφιλεγόμενες κινήσεις του Χούρικαν

Άφησε μεγάλη κληρονομιά στην Τράπεζα Κύπρου, ωστόσο αφήνει και πολλά ανοιχτά ζητήματα στο νέο CEO

Αδιαμφισβήτητα ο Τζον Πάτρικ Χούρικαν έδειξε μεγάλο έργο στη θητεία του ως CEO της Τράπεζας Κύπρου. Παρέλαβε μια τράπεζα εν μέσω μεγάλης κρίσης, με τα περισσότερα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια από όλες τις κυπριακές τράπεζες, σε ένα μεταβατικό για όλη τη τραπεζική βιομηχανία στάδιο.

Έθεσε ως στόχο να «καθαρίσει» τον ισολογισμό της Τράπεζας από τα συσσωρευμένα «τοξικά» δάνεια των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και κατάφερε να τα ρίξει στο 1/3, ενώ έχει προχωρήσει στις απαιτούμενες κινήσεις για να μειώσει η τράπεζα ακόμα κατά 3 δισ. ευρώ με μία πώληση.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρώην Λαϊκή: Οι καταθέτες παίρνουν 6 σεντ για κάθε ευρώ που έχασαν

Στα 5 με 6 σεντ για κάθε ευρώ που έχασαν στο κούρεμα των καταθέσεών τους, αναλογούν μέχρι στιγμής τα χρήματα που αντιστοιχούν στους καταθέτες της πρώην Λαϊκής Τράπεζας από την διαχείριση της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Κύπρου, η οποία εισήλθε σε εξυγίανση το 2013.


Βάσει της ενημέρωσης που δόθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, τα μέχρι στιγμής καθαρά έσοδα από την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής ανέρχονται στα €192 εκατομμύρια, ενώ στα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται και ένα πακέτο 4,8% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο αποτιμάται στα €34 εκατ. Τα ποσά αυτά θα κατανεμηθούν αναλογικά στους πιστωτές της Λαϊκής εφόσον η αρχή εξυγίανσης (δηλαδή η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου) θα προχωρήσει στην διαδικασία εκκαθάρισης.

Έτσι, στα ταμεία της αρχής εξυγίανσης βρίσκονται περίπου €224 εκατομμύρια (περιλαμβανομένου του πακέτου μετοχών της Τράπεζας Κύπρου) για διανομή στους πιστωτές της Λαϊκής που έχασαν €4 δισ. στο κούρεμα.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόκληση τα έξοδα για την Τράπεζα Κύπρου

Σε τροχιά κερδοφορίας κινείται η Τράπεζα Κύπρου, η οποία ανακοίνωσε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 2 εκατ. ευρώ για το β’ τρίμηνο 2019 και 97 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2019. Πέρυσι το πρώτο εξάμηνο είχε ανακοινώσει ζημιές 55,7 εκατ. ευρώ.

Το συγκρότημα συνεχίζει τις προσπάθειες βελτίωσης της εικόνας του ισολογισμού του, με την κεφαλαιακή βάση να είναι ισχυρή. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανέρχεται στο 18,1% αναπροσαρμοσμένος για την πώληση της επένδυσης στη CNP (17,8% μη αναπροσαρμοσμένος) και ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) στο 15,2% αναπροσαρμοσμένος για την πώληση της επένδυσης στη CNP (14,9% μη αναπροσαρμοσμένος).

Μια προσεκτικότερη, όμως, ματιά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων αποκαλύπτει στον αναγνώστη ένα περιβάλλον προκλήσεων: τα έξοδα αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό σε σχέση με τα έσοδα. Η υποχρεωτική απομόχλευση και μείωση των ”κόκκινων δανείων” θα ασκήσει ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στα έσοδα.

Ειδικότερα, το πρώτο εξάμηνο, το σύνολο των εσόδων μειώθηκε κατά 4%, με τα καθαρά έσοδα από τους τόκους να ενισχύονται κατά 3%. Την ίδια ώρα τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 7%, με το κόστος προσωπικού να αυξάνεται κατά 9% και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα κατά 6%. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αυξήθηκε στο 63% το πρώτο εξάμηνο του 2019 από 56% που ήταν το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.

Διαβάστε Περισσότερα

Τράπεζα Κύπρου: Καθοριστικές οι επόμενες κινήσεις

 

Σε σημείο καμπής βρίσκεται η Τράπεζα Κύπρου, λέει ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, Πανίκος Νικολάου, τονίζοντας πως οι αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις της Τράπεζας θα είναι καθοριστικές, όχι μόνο για την Τράπεζα αλλά και για ολόκληρη την οικονομία.
 
Σε μήνυμα του προς το προσωπικό λίγες μέρες πριν την ανάληψη των καθηκόντων των, ο κ. Νικολάου παραθέτει τις προσκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τράπεζα, όπως το φλέγον ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), το οποίο «πρέπει να κλείσει με αποφασιστικότητα», τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία του τραπεζικού κλάδου ανά το παγκόσμιο, ενώ σημειώνει ότι θα ενταθεί η τεχνολογική αναβάθμιση και ο δραστικός έλεγχος του κόστους. Εξαγγέλλει δε άμεση επαφή με το προσωπικό και τακτική επικοινωνία.
«Η Τράπεζα μας βρίσκεται σε σημείο καμπής», αναφέρει ο Πανίκος Νικολάου στο μήνυμά του και συνεχίζει: «Οι δικές μας αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις της Τράπεζας θα είναι καθοριστικές, όχι μόνο για την Τράπεζα Κύπρου, αλλά και για ολόκληρη την οικονομία».

Διαβάστε Περισσότερα

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.