Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Ιστορική θετική απόφαση του ICSID

Ανοίγει ο δρόμος για μαζικές Ελληνικές απαιτήσεις εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας & του τραπεζικού Bail in του 2013

Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, η Διεθνής Διαιτησία εξέδωσε τη θετική της απόφαση για τη διεθνή επενδυτική υπόθεση που ασκήθηκε το 2015, σύμφωνα με την οποία σχεδόν 1000 Έλληνες καταθέτες & ομολογιούχοι μπορούν πλέον να απαιτήσουν σοβαρές αποζημιώσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία

Μεταφράζουμε το άρθρο της Grant & Eisenhofer, σχετικά με την ιστορική αυτή νίκη, στο PR Newswire:
Οι Δικηγορικές Εταιρείες Kyros Law, Grant & Eisenhofer, Kessler Topaz Meltzer & Check και Fietta LLP πέτυχαν ιστορική θετική απόφαση του Διεθνούς Κέντρου για την Επίλυση Διαφορών εξ Επενδύσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας (ICSID), ανοίγοντας το δρόμο για ομαδική αποζημίωση μέσω διαιτησίας κατά της Κυπριακής Κυβέρνησης, συνεπεία της Τραπεζικής Διάσωσης (bail-in) που αποφάσισε το 2013
Το Διεθνές Διαιτητικό Όργανο για την Επίλυση Διαφορών εξ Επενδύσεων (International Center for the Settlement of Investment Disputes) έκρινε με την απόφασή του αυτή ότι έχει αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία για τη Ομαδική Προσφυγή που υποβλήθηκε το 2015, σύμφωνα με την οποία 956  Έλληνες καταθέτες και ομολογιούχοι μπορούν να προχωρήσουν στην διεκδίκηση αποζημίωσής τους κατά της Κυπριακής Κυβέρνησης σε πρωτοφανή στα χρονικά υπόθεση Διαιτησίας. Η Grant & Eisenhofer ηγείται μιάς σύμπραξης δικηγορικών εταιρειών που εκπροσωπούν τους Έλληνες Αιτούντες.

Διαβάστε Περισσότερα

Στον δρόμο των αρνητικών επιτοκίων και η Τράπεζα Κύπρου

Σε αρνητικό έδαφος οδηγεί και η Τράπεζα Κύπρου τα επιτόκια αριθμού μεγαλοκαταθετών της.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Σίγμα η μεγαλύτερη τράπεζα του τόπου έχει αποστείλει επιστολές σε πελάτες της, με τις οποίες τους ενημερώνει ότι πλέον θα πληρώνουν αρνητικό επιτόκιο για να διατηρούν τα χρήματά τους στην Τράπεζα Κύπρου.

Το ύψος του αρνητικού επιτοκίου, το οποίο θα επιβληθεί εντός Μαρτίου υπολογίζεται στο -0,40% και αφορά κρατικούς και ημικρατικούς Οργανισμούς εκτός από πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα και μεταξύ άλλων χρηματιστηριακά γραφεία και διαχειριστές κεφαλαίων.

Η κίνηση της Τράπεζας Κύπρου δεν αποτελεί, βεβαίως, κεραυνό εν αιθρία.

Διαβάστε Περισσότερα

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο 5.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου

Το πρόστιμο που επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά αφορά παραβάσεις διατάξεων σχετικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή του συνεδρίασή του αποφάσισε την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 5.000 ευρώ, στην Τράπεζα Κύπρου.

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεχίστηκε σήμερα η 3η ποινική υπόθεση για Τράπεζα Κύπρου

Την απόρριψη της προδικαστικής ένστασης, για κατάχρηση της διαδικασίας, που ήγειρε η υπεράσπιση των κατηγορουμένων στην 3η ποινική υπόθεση εναντίον στελεχών της Τράπεζας Κύπρου, ζήτησε σήμερα ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Νίνος Κέκκος, ο οποίος είπε πως η ένσταση αυτή πρέπει να απορριφθεί ανεξάρτητα από την έκβαση,  που είχε η προδικαστική ένσταση των Ηλιάδη και Κυπρή.

Κατά την αγόρευση του, ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, ο κ. Κέκκος είπε πως το δικαστήριο θα πρέπει να λάβει υπόψη την αναντίλεκτη σοβαρότητα των αδικημάτων και της υπόθεσης εν γένει, που συνηγορεί υπέρ της εκδίκασης της ουσίας της υπόθεσης.

Διαβάστε Περισσότερα

Τράπεζα Κύπρου: Επιστροφή στην κερδοφορία στο 9μηνο

Επιστροφή στην κερδοφορία για την Τράπεζα Κύπρου, που στο εννιάμηνο εμφάνισε κέρδη ύψους 116 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 37 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 260 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4% και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 1.92%, ενισχυμένο κατά 8 μονάδες βάσης. Τα μη επιτοκιακά έσοδα ανήλθαν στα 235 εκατ. ευρω, αποτελούμενα κυρίως από καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ύψους 111 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών ύψους 34 εκατ. ευρώ, καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους 42 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους 26 εκατ. ευρώ και λοιπά έσοδα ύψους 22 εκατ. ευρώ. 

Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών ανήλθαν σε 34 εκατ. ευρώ για το εννιάμηνο 2019. 

Διαβάστε Περισσότερα

Σωρεία απαιτήσεων για αποζημιώσεις από την Τράπεζα Κύπρου

 Σωρεία απαιτήσεων για αποζημιώσεις από ιδιώτες αγοραστές, πελάτες της και θεσμικούς επενδυτές αντιμετωπίζει η Τράπεζα Κύπρου.Tα χρεόγραφα και αξιόγραφα κεφαλαίου για τα οποία έχουν ασκηθεί αγωγές είναι τα ακόλουθα:  Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2007, Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2008, Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (ΜΑΚ) 2009 και Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) 2011.

Η BOC PCL όπως αναφέρει στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση της υπερασπίζεται αυτές τις απαιτήσεις, ιδίως όσον αφορά τους θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες αγοραστές που είχαν λάβει επενδυτικές συμβουλές από ανεξάρτητους συμβούλους επενδύσεων. Στην περίπτωση των ιδιωτών επενδυτών, αν μπορεί να τεκμηριωθεί ότι τα αρμόδια στελέχη της BOC PCL τους ‘έπεισαν’ να προχωρήσουν με την αγορά και/ή προσέφεραν ‘επενδυτική συμβουλή’, η BOC PCL πιθανόν να αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες.

Μέχρι σήμερα, αριθμός υποθέσεων έχουν εκδικαστεί στην Ελλάδα.  Η BOC PCL άσκησε έφεση κατά εκείνων των υποθέσεων που δεν εκδικάστηκαν υπέρ της.  Η κατάληξη των αγωγών στα δικαστήρια της Ελλάδας πιθανόν να διαρκέσει αρκετά χρόνια. Επίσης, αριθμός υποθέσεων εκδικάζονται στην Κύπρο. Έχει γίνει πρόβλεψη βάσει της καλύτερης εκτίμησης της διοίκησης για πιθανές εκροές που προκύπτουν από τις αποζημιώσεις σε πελάτες και βάσει νομικής συμβουλής.

Διαβάστε Περισσότερα

3η ποινική υπόθεση Τράπεζας Κύπρου - «Βοήθησα ενεργά την Αστυνομία»

Η διαδικασία συνεχίζεται την Πέμπτη 

Στην ενεργό βοήθεια που παρείχε στην Αστυνομία μέσω των καταθέσεων της και της παροχής στοιχείων και εγγράφων, αναφέρθηκε η Δέσποινα Κυριακίδου, εκ των κατηγορούμενων στην 3η ποινική υπόθεση εναντίον της Τράπεζας Κύπρου και στελεχών της, σημειώνοντας παράλληλα ότι η καταχώρηση του κατηγορητηρίου στο οποίο συμπεριλαμβανόταν ως κατηγορούμενη της προκάλεσε έκπληξη αφού οι προσδοκίες που είχε σχηματίσει από τους ανακριτές ήταν «εντελώς διαφορετικές».

Η κ. Κυριακίδου κατέθεσε σήμερα ως μάρτυρας ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, στο πλαίσιο εκδίκασης προδικαστικής ένστασης που ήγειρε η υπεράσπιση των εναπομεινάντων κατηγορουμένων στην υπόθεση για κατάχρηση της δικαστικής διαδικασίας.

Η διαδικασία συνεχίζεται την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου στις 10:00. Δόθηκαν επίσης προκαταρκτικά ως ημερομηνίες κατά τις οποίες θα παρουσιαστούν μάρτυρες εκ μέρους της Κατηγορούσας Αρχής η 7η και η 8η Νοεμβρίου.

Διαβάστε Περισσότερα

Καταθέσεις: Αλλάζουν τα δεδομένα οι μεγάλες τράπεζες

Ουσιαστικές αλλαγές για τους καταθέτες σχεδιάζουν οι μεγάλες τράπεζες προσπαθώντας να εξορθολογίσουν το κόστος της υπερβάλλουσας τους ρευστότητας και να συγκρατήσουν τη συρρικνούμενη εισοδηματική τους βάση.

Με δημόσιες τοποθετήσεις, οι τράπεζες επιδιώκουν να στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα στους καταθέτες ότι πρέπει να συνηθίσουν με σχεδόν μηδενικά επιτόκια στις καταθέσεις τους, καθώς τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

Οι τοποθετήσεις στοχεύουν κυρίως τους μεγάλους εταιρικούς πελάτες που διατηρούν κοντά στα €10 δισ. στις τράπεζες αλλά οι κινήσεις άρχισαν να επηρεάζουν και τους ιδιώτες καταθέτες.  Οι μεγάλοι πελάτες πρέπει πλέον να πληρώνουν ή να χρεώνονται για τις καταθέσεις που διατηρούν στις τράπεζες ενώ οι ιδιώτες έχουν ελάχιστες αποδόσεις από τις καταθέσεις.

Η κατάσταση στην Κύπρο δεν διαφέρει από αυτή στην υπόλοιπη Ευρώπη.  Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΚΤ, στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν ψίχουλα για την τοποθέτηση χρημάτων σε τράπεζες.

Διαβάστε Περισσότερα

Η αμφίδρομη σχέση Prodea με Τράπεζα Κύπρου

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιχειρηματική σχέση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια μέσω της ελληνικής επενδυτικής εταιρείας Prodea Investments (πρώην Εθνική Πανγαία) με την Τράπεζα Κύπρου.
 
Η ελληνική εταιρεία που ειδικεύεται σε επενδύσεις σε ακίνητα, τα τελευταία χρόνια πραγματοποίησε σημαντικά ανοίγματα στην κυπριακή αγορά και η Τράπεζα Κύπρου όχι μόνο τις πούλησε αρκετά ακίνητα που διέθετε αλλά προχώρησαν και σε συμφωνίες δανειοδότησης για υλοποίηση των συγκεκριμένων επενδύσεων.
 
Ενδεικτικά, τον περασμένο Απρίλιο η Prodea προχώρησε σε σύναψη σύμβασης ομολογιακού δανείου €32 εκατ. με την Τράπεζα Κύπρου. Τα ομόλογα είναι τριετούς διάρκειας και φέρουν επιτόκιο Euribor 3Μ πλέον περιθωρίου 3,5%. Όπως εξηγείται στα αποτελέσματα εξαμήνου της εταιρείας, το συνολικό ποσό του δανείου χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Vibrana Holdings Ltd. Η Vibrana είναι η εταιρεία μέσω της οποίας έγινε η εξαγορά του The Landmark (πρώην Hilton).

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Θετική Απόφαση για 16 εντολείς - κατόχους ΜΑΕΚ κατά της Τράπεζας Κύπρου

Εμβληματική Απόφαση υπ’αριθ. 2973/2019 του ΠολΠρωτΑθ, υπερ κατόχων ΜΑΕΚ κατά της Τράπεζας Κύπρου

Με την ανωτέρω απόφαση, η οποία αφορούσε 16 εντολείς των γραφείων μας που διεκδικούσαν αποζημίωση ποσού άνω των 2.5 εκατ ευρώ, αναγνωρίζεται η υποχρέωση της Τ. Κύπρου να καταβάλλει αποζημιώσεις στους ζημιωθέντες ενάγοντες και καταδικάζει την εναγομένη Τράπεζα να καταβάλλει μέρος των δικαστικών εξόδων για όλους.

Από την απόφαση αυτή σταχυολογούμε τα εξής:

  1. Επρόκειτο περι ιδιωτών επενδυτών-καταθετών που επεδίωκαν την ασφαλή τοποθέτηση των χρημάτων τους, ενώ ουδείς εξ αυτών ήταν επαγγελματίας επενδυτής που να κατανοεί τους κινδύνους των σύνθετων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως ήταν τα αξιόγραφα αυτά (αόριστης διαρκείας, “perpetual”,δηλαδή πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα αόριστης διάρκειας, μειωμένης εξασφάλισης, μετατρέψιμες σε μετοχές κατά την αυτοτελή προαίρεση της εκδότριας)

Διαβάστε Περισσότερα

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.