Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Υπό πολιορκία η Τράπεζα Κύπρου

Οι ανησυχίες που έχουν δημιουργηθεί σε πολιτικό επίπεδο και η νομοθετική εισαγωγή βέτο από ΥΠΟΙΚ για εξαγορές τραπεζών

Η «πολιορκία» που δέχεται από τον περασμένο Μάϊο η Τράπεζα Κύπρου προκειμένου να εξαγορασθεί από την Lone Star Funds, καθώς και η ομόφωνη απόρριψη των τριών προτάσεων που υποβλήθηκαν, από το διοικητικό συμβούλιο, εκ των πραγμάτων δεν κλείνουν το θέμα που έχει δημιουργηθεί για το ιδιοκτησιακό μέλλον του τραπεζικού οργανισμού. Παρά το γεγονός ότι επικρατεί μια νηνεμία από τις 16 Ιουνίου, με την Lone Star Funds να μην έχει κάνει την επόμενη κίνησή της, διάχυτη είναι η ανησυχία για το τι μέλλει γενέσθαι. Μια εξαγορά που εκ των πραγμάτων επεκτείνεται και πέραν των καθαρά επιχειρηματικών διεργασιών. Λαμβάνοντας υπόψη πως η «επίθεση» εξαγοράς αφορά μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Κύπρου, δικαιολογημένα, τα όσα διαδραματίζονται στο προσκήνιο αλλά και το παρασκήνιο, τυγχάνουν της προσοχής και σε πολιτικό επίπεδο. Τα αισθήματα που έχουν προκληθεί τείνουν να μετατραπούν σε ανησυχία από μια ενδεχόμενη εξαγορά της τράπεζας, της οποίας κυρίαρχος παίκτης θα είναι ένα μεγάλο Fund το οποίο, όπως πιστεύεται, θα ακυρώσει την διασπορά που υπάρχει στις μετοχές της τράπεζας. Επί του προκειμένου οι πολιτικές ανησυχίες που υπάρχουν και εντός της κυβέρνησης πηγάζουν από την διαπίστωση πως η τράπεζα είναι ευάλωτος στόχος εξαγοράς εξ ου και η πρόταση του αμερικάνικου Fund.

Διαβάστε Περισσότερα

Η νέα σύνθεση των τμημάτων του Αρείου Πάγου για το 2022-2023 – ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Τι αποφάσισε η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την κατάρτιση των πολιτικών και ποινικών τμημάτων.

Nέα σύνθεση τμημάτων Αρείου Πάγου: Πολιτικά Τμήματα

Α’ 1. Τμήμα: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσει ο Χρήστος Τζανερρίκος, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, και δέκα (10) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Ευδοξία Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, 2) Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα, 3) Χρήστος Κατσιάνης, 4) Ασημίνα Υφαντή, 5) Κανέλλα Τζαβέλλα-Δημαρά, 6) Στέφανος-Σπυρίδων Πανταζόπουλος, 7) Γεώργιος Παπαγεωργίου, 8) Κορνηλία Πανούτσου, 9) Φώτιος Μουζάκης και 10) Αικατερίνη Χονδρορίζου, ως μέλη του.

Α’ 2 Τμήμα: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσει ο Θεόδωρος Κανελλόπουλος, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, και εννέα (9) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Κυριάκος Μπαμπαλίδης, 2) Παναγιώτης Βενιζελέας, 3) Βρυσηίς Θωμάτου, 4) Κλεόβουλος-Δημήτριος Κοκκορός, 5) Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, 6) Ευτύχιος Νικόπουλος, 7) Χρυσούλα Πλατιά, 8) Βαρβάρα Πάπαρη και 9) Παναγιώτα Γκουδή-Νινέ, ως μέλη του.

Διαβάστε Περισσότερα

Τράπεζα Κύπρου: Oι 4 μεγαλομέτοχοι της

Η ανακοίνωση της τράπεζας στο Χρηματιστήριο

Η Τράπεζα Κύπρου δημοσιοποίησε μέσω του ΧΑΚ δελτίο σχετικά με τη διασπορά του μετοχικού της κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία οι 4 μεγαλομέτοχοι της Τράπεζας, με ποσοστό μετοχών άνω του 5% είναι:

    1/ Lamesa Investments Limited με 9,27% ή 41.383.699 μετοχές
    2/ CarVal Investors με 8,75% ή 39.055.322 μετοχές
    3/ Senvest Management LLC με 7,54% ή 33.633.011 μετοχές
    4/ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) με 5,02% ή 22.401.744 μετοχές

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 ΤΗΣ ΤΡ.ΚΥΠΡΟΥ

Λευκωσία, 19 Μαΐου 2022

ΣΤ.8 Επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα
Το Συγκρότημα, στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων του, εμπλέκεται σε διενέξεις και νομικές διαδικασίες και υπόκειται
σε έρευνες και ανακρίσεις, αιτήματα για παροχή πληροφοριών, ελέγχους, έρευνες, νομικές και άλλες διαδικασίες από τις
εποπτικές αρχές, κυβερνητικούς και άλλους δημόσιους φορείς, πραγματικές και επαπειλούμενες, που αφορούν την
καταλληλότητα και την επάρκεια των συμβουλών που δόθηκαν στους πελάτες ή την μη παροχή συμβουλών, τις πρακτικές
δανεισμού και τιμολόγησης, τις υποχρεώσεις του Συγκροτήματος σε ότι αφορά την πρακτική σε θέματα πωλήσεων και τις
υποχρεώσεις αποκάλυψης πληροφοριών, την τήρηση αρχείων, την αρχειοθέτηση και διάφορα άλλα θέματα. Επιπρόσθετα, ως
αποτέλεσμα της επιδείνωσης της Κυπριακής οικονομίας και του τραπεζικού τομέα το 2012 και την μετέπειτα αναδιάρθρωση της
BOC PCL το 2013 ως αποτέλεσμα των Διαταγμάτων Διάσωσης με Ίδια Μέσα, η BOC PCL υπόκειται σε μεγάλο αριθμό νομικών
διαδικασιών και ερευνών που είτε προηγούνται, ή προκύπτουν από γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου
των Διαταγμάτων Διάσωσης με Ίδια Μέσα. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου το Συγκρότημα μπορεί να συνάψει συμφωνία
διακανονισμού. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν ο διακανονισμός αυτός είναι προς το συμφέρον της BOC PCL (ο διακανονισμός
αυτός δεν συνιστά παραδοχή αδικήματος) και πραγματοποιείται μόνο μετά από νομική συμβουλή και αφού ληφθούν όλες οι
εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα της διοίκησης.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Δικαστήριο επικυρώνει απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για
επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €950.000 στην Τράπεζα Κύπρου
Με απόφασή του ημερομηνίας 27 Μαΐου 2022, το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε Προσφυγή της
Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, Αρ. 960/2014, επικυρώνοντας την απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) αναφορικά με την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €950.000 για
παραβάσεις οι οποίες σχετίζονται με την επένδυση της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ σε
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ).

Διαβάστε Περισσότερα

Επιστρέφει στο κράτος €59 εκατ. η Τράπεζα Κύπρου μέχρι το 2028

Η Τράπεζα Κύπρου αναμένεται να επιστρέψει στο κράτος €59 εκατ. μέχρι το 2028, μέσω της καταβολής εγγυητικού τέλους για τη φορολογική ελάφρυνση €417 εκατ. της οποία επωφελήθηκε, μετά τη μεταφορά σε αυτή των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας.

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε κατά πλειοψηφία τον σχετικό νόμο με 26 ψήφους υπέρ και 22 κατά.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε περίπτωση μεταβίβασης εργασιών, περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε άλλο στο πλαίσιο εξυγίανσης, οι συσσωρευμένες ζημιές του υπό εξυγίανση πιστωτικού ιδρύματος δημιουργούν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση υπέρ του αποκτώντος πιστωτικού ιδρύματος, η οποία δύναται να μετατραπεί σε ειδική πίστωση φόρου.

Η Τράπεζα Κύπρου είχε αναγνωρίσει στις οικονομικές της καταστάσεις για το 2019 αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση €417 εκατ.

Διαβάστε Περισσότερα

Καμπάνα» από την ΕΚΤ στην Τράπεζα Κύπρου για «υψηλού βαθμού ανάρμοστη συμπεριφορά

 Διοικητικό πρόστιμο 575 χιλιάδων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για μεταβιβάσεις κεφαλαίων σε θυγατρική της εταιρεία χωρίς έγκριση του επόπτη. H EKT ταξινομεί την παραβίαση ως υψηλού βαθμού ανάρμοστη συμπεριφορά.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επέβαλε διοικητικές κυρώσεις και δη πρόστιμο ύψους 575.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ καθώς μετέφερε ρευστότητα στις θυγατρικές της χωρίς να ζητήσει προηγούμενη έγκριση από τον επόπτη.

Το 2016, ενόψει της κατάστασης ρευστότητας της τράπεζας εκείνη τη στιγμή, η ΕΚΤ επιβεβαίωσε ότι η Τράπεζα της Κύπρου έπρεπε να ζητήσει προηγούμενη έγκριση για οποιαδήποτε μεταφορά κεφαλαίου ή ρευστότητας σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της. Η εθνική εποπτική αρχή είχε αρχικά επιβάλει αυτό το προληπτικό μέτρο το 2012 πριν από την καθιέρωση ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας.

Διαβάστε Περισσότερα

Ζητούν «χρυσή φόρμουλα» για αποζημίωση οι κάτοχοι αξιογραφων

ΚΥΠΡΟΣ :

Την εξεύρεση «χρυσής φόρμουλας» για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι κάτοχοι αξιογράφων, ζητά με επιστολή του προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη ο Σύνδεσμος Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων.

Στην επιστολή γίνεται αναφορά σε τέσσερις δικαστικές διαμάχες που εκδικάστηκαν υπέρ των εναγόντων και κλήθηκε η Λαϊκή Τράπεζα να πληρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Συγκεκριμένα, στην αγωγή 1394/2013 του Ε.Δ. Λάρνακας, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι υπάλληλοι της Λαϊκής Τράπεζας δεν επεξήγησαν αναλυτικά τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την επένδυση σε αξιόγραφα, αλλά μόνο ότι «τα χρήματα τους θα χάνονταν μόνο σε περίπτωση που έκλεινε η τράπεζα, πράγμα το οποίο θεωρείτο, από τον μέσο Κύπριο, απίθανο να συμβεί κατά τον επίδικο χρόνο». Στην ίδια απόφαση, γίνεται δεχτή μαρτυρία των εναγόντων ότι πρόκειται για ανθρώπους μη εξοικειωμένους με τέτοια προϊόντα, ενώ οι υπάλληλοι της Τράπεζας δεν τους υπέβαλαν ερωτήσεις για να εξακριβώσουν το επίπεδο των γνώσεών τους. Επομένως, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, όπως αναφέρεται στην επιστολή, συμπεραίνεται ότι στους ενάγοντες δόθηκε επενδυτική συμβουλή από άτομα μη πιστοποιημένα σε αντίθεση με τη σχετική νομοθεσία και χωρίς να τηρηθούν οι ασφαλιστικές δικλείδες του Νόμου. Η απόφαση εκδόθηκε υπέρ των εναγόντων και εναντίον της Τράπεζας για τα ποσά των €738.000 και €122.000 με νόμιμο τόκο από την καταχώρηση της αγωγής.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόστιμο €790.000 στην Τράπεζα Κύπρου για παραβίαση του νόμου για το ξέπλυμα επέβαλε η ΚΤΚ

Πρόστιμο ύψους €790.000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου για μη συμμόρφωση με συγκεκριμένες πρόνοιες του νόμου και της οδηγίας της ΚΤΚ για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΚΤΚ, το πρόστιμο επιβλήθηκε ύστερα από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε κατά το 2018 και 2019.  
«Μετά από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε κατά το 2018 και 2019, αποφάσισε στις 9 Δεκεμβρίου 2021 την επιβολή μέτρων υπό μορφή προστίμου στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ύψους €790.000, λόγω παράλειψης συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας της ΚΤΚ προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, 4η έκδοση του Δεκεμβρίου 2013, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, κατά τη χρονική περίοδο 2015 έως 2019»

Διαβάστε Περισσότερα

«Έδιωξε» πάνω από 80.000 δάνεια η Τράπεζα Κύπρου

Πάνω από 80.000 δάνεια λιανικής τραπεζικής και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μαζί με ακίνητα που είναι υποθήκες, πώλησε η Τράπεζα Κύπρου από το 2018, με την τελευταία πράξη να ανακοινώνεται χθες, με την πώληση 20.000 δανείων, κυρίως ιδιωτών.

Η χθεσινή ανακοίνωση της πράξης Helix 3 για καθαρισμό του ισολογισμού από προβληματικούς χρεώστες έχει ως αποτέλεσμα η Τράπεζα Κύπρου να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 36% και τα ακίνητα κατά 9%. Όπως σημειώνεται από την τράπεζα «συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη το Helix 3, το Helix 2 και την οργανική μείωση που σημειώθηκε κατά το πρώτο εννιάμηνο 2021, η μείωση των ΜΕΔ για τους πρώτους εννιά μήνες του 2021 ανήλθε σε €2,2 δισ., μειώνοντας τα ΜΕΔ σε €0,9 δισ. και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια σε 8,6%».

Διαβάστε Περισσότερα

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.